• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in het fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat.

Het fonds kent een hoger risicoprofiel dan een gemiddeld aandelenbeleggingsfonds.

  • De fondsbeheerder kiest bewust voor een beperkte spreiding van het aantal ondernemingen waarin wordt belegd. Gebruikelijk voor een gemiddeld aandelenbeleggingsfonds is een spreiding over ten minste 50 tot 150 ondernemingen; het fonds kiest voor een spreiding van 15 tot 30 ondernemingen. Beperkte spreiding kan leiden tot grotere verliezen dan bij een meer gespreide en/of aandelenindex gerelateerde beleggingsfondsen. De beleggingsportefeuille van het fonds zal over het algemeen sterk afwijken van aandelenindices, waardoor het rendement van het fonds in belangrijke mate van deze aandelenindices kan afwijken.
  • Ter verhoging van het rendement, dan wel ter beperking van risico’s, kan het fonds beleggen in financiële derivaten zijnde opties, futures en turbo’s. Derivaten zijn zeer risicovolle producten en kunnen in korte tijd leiden tot aanmerkelijke verliezen.
  • Het fonds kan shortposities innemen en het fonds is gerechtigd tot opname van effectenkrediet tot ten hoogste 20 % van het fondsvermogen . Shortposities kunnen leiden tot ongelimiteerde verliezen en kan resulteren in het volledige verlies van het fondsvermogen.

Het fonds kent de volgende beleggingsrestricties:

  • Een individuele aandelenpositie zal nimmer groter zijn dan 15% van het totale fondsvermogen;
  • Het fonds zal maximaal tot 20% van het fondsvermogen effectenkrediet kunnen opnemen;
  • De beleggingshorizon van het fonds is wereldwijd, doch het accent zal liggen op de West-Europa;
  • Het fonds mag alleen beleggen in beursgenoteerde effecten en derivaten
  • Alle financiële instrumenten zijn toegestaan, waaronder begrepen futures, opties en long/short turbo’s;
  • Het fonds mag ongedekt opties schrijven tot een maximum tegenwaarde van 25 % van het fondsvermogen;
  • Het fonds mag shortposities innemen tot maximaal 25% van het fondsvermogen;
  • Het fonds mag maximaal 50% van het fondsvermogen beleggen in small- en midcaps, zijnde fondsen met een marktkapitalisatie van minder dan 750 miljoen euro;
  • Het fonds mag long derivatenposities innemen tot maximaal 15% van het fondsvermogen.