• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Doel van het fonds

Het fonds heeft als doelstelling vermogensgroei te realiseren door te investeren in een breed scala van beursgenoteerde beleggingsinstrumenten en gebruik te maken van verschillende beleggingstechnieken en methodes. Het fonds streeft naar een jaarlijkse outperformance van minimaal 2 % na aftrek van alle kosten van een samengestelde index, bestaande uit 80% STOXX Europe 600 index en 20% S&P 500 index (in euro's). Er bestaat echter geen enkele garantie dat de nagestreefde doelstelling wordt bereikt. Het fonds kent een hoog risicoprofiel en richt zich op vermogende beleggers met een lange (meer dan 10 jaar) beleggingshorizon. Beleggers worden verondersteld slechts een beperkt deel van hun vermogen in het fonds te beleggen.

Beleggingsstrategie

Het fonds hanteert een”bottom up” benadering bij de selectie van de investeringen. Het fonds probeert in het bijzonder aandelen te selecteren met een gunstige risico- rendementsverhouding. Het fonds kiest bewust voor een beperkte spreiding. Het fonds focust op een beperkt aantal ondernemingen, opdat deze grondig geanalyseerd kunnen worden. Het fonds zal veelal tussen de 15 en 30 aandelen in portefeuille houden.

Het fonds zal voornamelijk actief zijn in beursgenoteerde ondernemingen in West-Europa. Niettemin kan het fonds ook belangen opnemen in op andere beurzen genoteerde ondernemingen. Het fonds belegt niet in zogenaamde emerging markets. Het fonds kent geen beleggingsdwang. Indien er zich geen of onvoldoende beleggingsmogelijkheden voordoen die aan de criteria van de beheerder voldoen kan het fonds -gedeeltelijk- liquide zijn.

Het fonds kan van alle mogelijke strategieën en methodes gebruik maken om het doel van het fonds te behalen, met dien verstande dat louter belegd mag worden in beursgenoteerde beleggingsinstrumenten. Het fonds kan zowel gebruik maken van short selling als van hefboomwerking. Financiële derivaten, zoals opties, futures en turbo’s zijn nadrukkelijk toegestaan, zowel voor verhoging van het rendement als ter afdekking van risico’s.

Het prospectus van het fonds bevat een uitgebreide omschrijving van de beleggingsmogelijkheden en –restricties van het fonds. Zie ook onder risico.