• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

U kunt toetreden tot het MM Fortune Fund door middel van volledige invulling en ondertekening van het toetredingsformulier. Gaarne uw attentie voor bijvoeging van een geldig kopie legitimatiebewijs of, indien van toepassing, een recent uittreksel KvK.

Toetreding is eerst definitief na ontvangst van de gelden op de bankrekening t.n.v. Stichting bewaring MM Fortune Fund.

De minimale storting bedraagt EUR 100.000. Vervolgstortingen zijn mogelijk vanaf EUR 25.000.