• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Als we de eurostoxx50 index zien als het gemiddelde voor Europa komt het totaal rendement op aandelen uit op ca. 4 % inclusief dividend (en voor aftrek van kosten) voor het afgelopen jaar. Niet een getal om erg opgewonden van te raken, zeker niet als we het afzetten tegen Amerikaanse aandelen die het inclusief dividend met zo’n 13,50 % aanmerkelijk beter deden. Ons fonds belegt voornamelijk in Europese aandelen en presteerde enkele procenten beter dan het Europees gemiddelde.

De Europese aandelenmarkten hebben de vorige maand opgelopen verliezen meer dan goedgemaakt. De Nederlandse aandelenmarkt deed het bovengemiddeld goed met een stijging van 4,40 % voor onze benchmark. Op jaarbasis staan alle belangrijke Europese aandelenindices inmiddels rond de 4 % in de plus. Alleen de Engelse aandelenmarkt is met een gering verlies een uitzondering. De Engelse aandelenmarkt kent nogal wat bedrijven die actief zijn in de energie- en mijnbouwsector. Beiden worden momenteel gedrukt door –tijdelijk?- dalende grondstofprijzen.

Bij het opmaken van het vorige maandbericht stonden we op een mooi rendement voor dit jaar van ruim 9 %. Binnen twee weken was dit verdampt, sterker nog, ons fonds stond op een –gering- verlies voor het jaar. Dat aandelenmarkten in zo’n korte tijd tussen de 10 en 15 % aan waarde inleveren is niet alledaags. Als hoofdschuldigen voor deze plotsklapse omslag van het sentiment werd gewezen op enkele zwakke economische indicatoren uit de eurozone en voor het eerst ook uit Duitsland. Daarnaast deed het IMF een duit is het zakje door te stellen dat de kans op een nieuwe recessie in de eurozone 40 % is. Met name dat laatste bericht zorgde voor chocoladeletter koppen in de media. En dan was daar ook nog de pijlsnel dalende olieprijs. Allemaal massaal naar de uitgang was aldus het parool.

De Europese aandelenmarkten zijn al enige tijd gevangen tussen het extreme monetaire beleid van de ECB, uitmondend in recordlaagtes voor de rente enerzijds en de moeizame economische ontwikkelingen in de eurozone waar de groei maar niet van de grond wil komen anderzijds. Het voordeel van de lage rente wordt weggepoetst door de magere economische ontwikkelingen, resulterend in vlakke tot licht stijgende aandelenmarkten dit jaar.

Aanvankelijk vierde het pessimisme deze maand de boventoon met vooral in Europa dalende koersen. Halverwege de maand draaide het sentiment op signalen dat de ECB mogelijk onorthodoxe maatregelen zal aankondigen om te voorkomen dat de deflatoire tendensen in de eurozone zich verder ontwikkelen.

Welke reden je ook wilt aanmerken als oorzaak, feit is dat veel westerse aandelenindices deze maand fiks terrein moesten prijsgeven en gerekend vanaf 1 januari jl. inmiddels in de rode cijfers zijn beland. Geopolitieke onrust is natuurlijk nooit een opsteker voor de beurs en daar hadden we in deze verslagmaand meer dan genoeg van.

De meeste aandelenindices deden de afgelopen maand een stapje terug. In Europa ligt de koersstijging over het eerste halfjaar gemiddeld rond de 3 %. Daar komt nog een kleine 1,5 % aan dividend bij, zodat het totale resultaat rond de 4,5 % voor kosten ligt. Een “normaal” resultaat, de beperkte economische groei, de herstelde waardering van aandelen en de licht gedaalde rente in aanmerking nemend.

Boete voor het aanhouden van liquiditeiten?

De dag lijkt niet ver meer dat we dit daadwerkelijk gaan meemaken. Indirect is dit al het geval als we de belastingheffing in Nederland van 1,2 % en een klein beetje inflatie meenemen, de rente op liquiditeiten ligt lager dan de som van deze twee componenten.

Wederom een maand waarbij de westerse aandelenmarkten nauwelijks van hun plaats kwamen. De kwartaalcijfers van bedrijven gaven daar over het algemeen ook geen reden voor, weinig verrassingen. De algemene teneur is dat Europa licht herstel toont, er sprake is van afkalvende groei in opkomende markten, er geen verdere verbetering van de marges te rapporteren valt en dat bedrijven last hebben van nadelige valutaontwikkelingen.

De in januari opgelopen verliezen werden in deze verslagmaand weer goedgemaakt. Daarmee zijn de meeste beursindices weer terug op het niveau van 1 januari.

Er gebeurt dus niet veel zo op het eerste gezicht. Schijn bedriegt hier, per saldo komt de markt niet van z’n plaats maar er zijn wel fikse koersschommelingen te constateren bij individuele bedrijven.

Het eerste kwartaal zit erop. Voor aandelenbeleggers was het bepaald geen vetpot met een rendement van rond de één procent. Anderzijds, daar moet je tegenwoordig een jaar voor sparen dus vanuit dat perspectief gezien is het zo slecht nog niet.