• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

De in januari opgelopen verliezen werden in deze verslagmaand weer goedgemaakt. Daarmee zijn de meeste beursindices weer terug op het niveau van 1 januari.

Er gebeurt dus niet veel zo op het eerste gezicht. Schijn bedriegt hier, per saldo komt de markt niet van z’n plaats maar er zijn wel fikse koersschommelingen te constateren bij individuele bedrijven.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties

Bedrijven die tegenvallers bekendmaken of niet aan de verwachtingen voldoen worden onmiddellijk afgeprijsd met koersdalingen van 10 tot 20 %. Dicht bij huis was DSM een slachtoffer en ook SBM Offshore maakte een fikse duikeling. Is er sprake van een positieve verrassing dan is de koersstijging veel gematigder. Een teken dat de markt bepaald niet goedkoop meer is.

Goed nieuws is er van het rentefront. De in januari ingezette daling van de 10 jarige rente zette deze maand voort. Inmiddels is de 10 jarige rente op Nederlandse staatsleningen al weer ruim onder de 2 % gezakt en gaat de Amerikaanse 10 jaars rente richting de 2,50 % waar deze zich op 1 januari nog rond de 3 % bevond. De belangrijkste aanjager van de aandelenmarkten is dus mnog springlevend.

Het was de maand van de jaarcijfers van bedrijven. Uitzonderingen daargelaten is de teneur over de gang van zaken voor dit jaar over het algemeen enigszins terughoudend. Het zal dit mjaar voor veel bedrijven een stuk lastiger worden om winstgroei te realiseren.

De terughoudendheid geldt niet voor de belegger in bedrijven als Facebook, Twitter en Tesla. De waardering van deze bedrijven doet herinneringen oproepen aan de late jaren negentig van de vorige eeuw.

Het fonds steeg in lijn met de markt en consolideerde daarmee de in januari gerealiseerde voorsprong. De maand had beduidend beter kunnen zijn, ware het niet dat het fonds geconfronteerd werd met een tweetal tegenvallers.

Ten eerste Rolls-Royce, al jaren één van de best presterende fondsen in de portefeuille. Het bedrijf had inmiddels een zodanige waardering gekregen dat er geen ruimte meer was voor tegenvallers. Welnu, voor dit jaar verwacht het bedrijf geen winstgroei vanwege een forser dan verwachte daling in de defensieactiviteiten die net aan kunnen worden gecompenseerd door de groei van de civiele activiteiten. Voor 2015 verwacht het bedrijf een hervatting van het groeipad. Voor de markt was dit voldoende reden om de aandelen ca. 20 % af te waarderen. Voor ons fonds daarentegen reden om gebruik te maken van deze dip in de waardering om het belang in RR uit te breiden.

Een andere daler in de 20 % plus categorie was SBM Offshore. De jaarresultaten waren conform verwachting maar de bekendmaking dat de steekpenningenaffaire om ca. 250 mln. dollar gaat, zorgde voor een vorm van paniek. Het bedrag is veel hoger dan in de markt werd verondersteld. Het pas recentelijk herstelde vertrouwen van de belegger in dit bedrijf kreeg een stevige knauw. Volgens mij is er geen sprake van een echt nieuw feit rondom deze zaak en daarom blijft het fonds dit aandeel aanhouden. Ik geloof niet dat het heel veel in de strafmaat zou mogen uitmaken of je voor 250 mln. dan wel voor 150 mln. aan smeergelden hebt uitgekeerd. Geen reden om de beurswaarde met 600 mln. te laten dalen dunkt me. Omdat het evenwel een bovengemiddeld risicovol bedrijf is, is in tegenstelling tot de situatie bij RR, uitbreiding van het belang niet aan de orde.

De waardedaling van deze twee bedrijven kwam overeen met ca. 1,5 % van het fondsvermogen.

Gelukkig waren er voldoende positieve uitschieters om de zo juist vermelde tegenvallers te compenseren. Zowel in procenten als in euro’s was Veolia deze maand de grote winstpakker. De koers steeg een kleine 20 % en daarmee is Veolia nu qua grootte het derde fonds in de portefeuille, direct na Royal Dutch-Shell en Roche.

Hoewel slechts een klein belang in de portefeuille; de koers van Air France-KLM heeft weer twee cijfers voor de komma en dat is iets wat we sinds 2011 niet meer hebben gezien. Dit jaar is Air France-KLM zelfs het best presterende aandeel met een koerswinst van meer dan 30 %. Herverzekeraar Swiss Re maakte een recordwinst bekend en beloont de aandeelhouder met een dividend van ruim 8 SFR wat neerkomt op een dividendrendement van 10 %.

Nieuw in de portefeuille is het Noorse oliebedrijf Statoil. Het bedrijf heeft een stevig verankerd dividendrendement van ca. 4 % en belangrijker nog, de laatste jaren behaald het uitstekende resultaten bij de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden. Het bedrijf is in de ogen van het fonds aantrekkelijk gewaardeerd.

Ook nieuw is een potentiële belegging in Unilever in de vorm van geschreven putopties. De opties lopen tot december van dit jaar en hebben een uitoefenprijs van 28. Het fonds ontving in de verslagmaand een kleine 3,5 miljoen aan stortingen van bestaande en nieuwe participanten, een record voor het fonds!

Niet alle stortingen werden direct geconverteerd naar beleggingen. De cashpositie van het fonds bedraagt na verrekening van optieverplichtingen en overige derivaten ca. 12%.

Download het volledige maandbericht van februari 2014 (PDF)