• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Boete voor het aanhouden van liquiditeiten?

De dag lijkt niet ver meer dat we dit daadwerkelijk gaan meemaken. Indirect is dit al het geval als we de belastingheffing in Nederland van 1,2 % en een klein beetje inflatie meenemen, de rente op liquiditeiten ligt lager dan de som van deze twee componenten.

Maar de geruchten dat de ECB overweegt om banken kosten in rekening (feitelijk een strafrente) te brengen over de tegoeden die banken tijdelijk bij de ECB stallen is iets wat nog niet eerder is vertoond.

Dit soort maatregelen overweeg je niet bij een robuuste economische ontwikkeling, dus de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het met de groei van de bedrijvigheid voorlopig zo’n vaart nog niet loopt. Op zich is het nieuws van een zeer bescheiden groeiende economie nou niet bepaald koren op de molen van de aandelenbelegger. Maar de daaraan gekoppelde veronderstelling dat de rente nog heel lang op het huidige, uiterst lage niveau kan blijven hangen geeft de aandelenmarkt uiteindelijk toch weer een duw in de rug.

Over boete gesproken, de bedragen die banken moeten reserveren voor boetes beginnen toch wel stratosferisch te worden. De Franse bank BNP dreigt een boete te krijgen van maar liefst 10 miljard dollar voor het ontwijken van boycotregels inzake Iran. Ook de Deutsche bank (waar wij een belang in hebben) is zwaar getroffen door hoge boetes inzake het LIBOR schandaal en de Amerikaanse rommelhypotheken en het einde lijkt nog niet naderbij. Deutsche bank ziet zich zelfs genoodzaakt om haar kapitaal uit te breiden. De bank had verwacht door middel van winstinhoudingen haar bufferkapitaal voldoende te kunnen verhogen, maar de zeer hoge boetes hebben een streep door de rekening gezet.

U hoort mij niet zeggen dat bankiers de braafste jongetjes van de klas zijn, maar de hoogte van de opgelegde boetes is bizar en staat denk ik in geen enkele verhouding met het indertijd eventueel ontvangen voordeel. De aandeelhouder betaalt in feite het gelag terwijl de verantwoordelijke personen met de schrik vrijkomen, enkele uitzonderingen daargelaten. Maar ja, de eerste bankier die hardop durft te roepen dat we een beetje aan het doorslaan zijn moet nog gevonden worden. Bankbashing doet het nog steeds goed bij het publiek.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties

Een deel van de ruime liquiditeitspositie werd aangewend om een synthetische longpositie op de Eurostoxx 50 index in te nemen. Voor deze index werd gekozen gelet op het feit dat dan ook indirect belegd wordt in enkele Spaanse en Italiaanse bedrijven. De combinatie van dalende rentes en stabilisering van de economische bedrijvigheid in deze landen zorgt voor meer belangstelling voor de verhoudingsgewijs hard getroffen aandelenmarkt van deze landen.

Nieuw in de portefeuille is het Zwitserse concern Glencore. Glencore behoort tot de top drie van mijnbouwbedrijven ter wereld en is ook een van de grootste handelaren in grondstoffen. In tegenstelling tot Rio Tinto en BHP Billiton is het bedrijf niet actief in de winning van ijzererts. De aandelen Glencore ogen thans gematigd gewaardeerd. Bovendien is het hebben van “harde activa” in tijden dat centrale banken ongekende hoeveelheden geld scheppen in mijn optiek zo gek nog niet.

Een andere nieuwkomer in de portefeuille betreft het Israëlische TEVA. Dit bedrijf is s’ werelds grootste producent van generieke geneesmiddelen. Naast generieke geneesmiddelen produceert het bedrijf ook enkele gepatenteerde medicijnen. Ook TEVA wordt getroffen door patentexpiratieperikelen waardoor de relatieve waardering van dit bedrijf al jaren een achteruitgang vertoont. Op de huidige koers (KW van 11) lijkt toch wel veel slecht nieuws verwerkt. De pay-out ratio voor het dividend ligt met slechts 25 % op een lager niveau dan het sectorgemiddelde. De solvabiliteit van het bedrijf is prima zodat een verhoging van de pay-out ratio op zich geen beletsel kent. Het dividendrendement van TEVA ligt op dit moment rond de 2,75 %.

Na verrekening van synthetische beleggingen en verplichtingen uit hoofde van derivaten bedroeg de cashpositie per de maandultimo ca. 7 %.

Download het volledige maandbericht van mei 2014 (PDF)