• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

De meeste aandelenindices deden de afgelopen maand een stapje terug. In Europa ligt de koersstijging over het eerste halfjaar gemiddeld rond de 3 %. Daar komt nog een kleine 1,5 % aan dividend bij, zodat het totale resultaat rond de 4,5 % voor kosten ligt. Een “normaal” resultaat, de beperkte economische groei, de herstelde waardering van aandelen en de licht gedaalde rente in aanmerking nemend.

Opvallend is de lage volatiliteit van de aandelenmarkt als geheel. De uitslagen zijn beperkt gebleven. Hoewel het economisch nieuws zeker niet uitbundig is en bedrijven over het algemeen meer moeite hebben om winstgroei te tonen is de belegger niet van zijn stuk te brengen. De ultra lage rente en het vooruitzicht dat dit nog een geruime tijd zal aanhouden zorgt voor beperkte verkoopdrang bij aandelenbezitters. Het aantal ondernemingen dat voor het eerst een beursnotering aanvraagt neem snel toe, een indicatie dat de onderwaardering uit de markt is gelopen. De belegger zal, zeker afgezet tegen het behaalde rendement op liquiditeiten, niet ontevreden zijn over het afgelopen halfjaar. Uw fondsbeheerder schaart zich met het behaalde resultaat onder de niet ontevreden beleggers.

Mensen die de afgelopen 5 jaar het lef hadden om hun vermogen niet in –vermeendrisicoarme beleggingen te stoppen maar in risico ook een kans zagen, zijn vorstelijk beloond. Overige deelnemers in het maatschappelijk verkeer is het in dezelfde periode aanzienlijk minder goed vergaan, althans in materieel opzicht. Recentelijk is er veel aandacht voor het fenomeen dat een kleine groep een steeds groter aandeel heeft in de welvaart en dus de ongelijkheid qua vermogen toeneemt. Ook de moeder (83 jaar) van uw fondsbeheerder is dit ter ore gekomen en heeft in haar wijsheid besloten om mij het veelbesproken boek van de Franse econoom Piketty, getiteld “Kapitaal in de 21e eeuw” cadeau te doen. Zij is van de generatie die na de tweede wereldoorlog heeft meegeholpen het land weer op te bouwen, waarbij er in die jaren historisch gezien sprake was van een relatief beperkte ongelijkheid in vermogen en inkomen. Een fikse pil kan ik u zeggen, maar ik vond het interessant genoeg om het tot het einde vol te houden. In het halfjaarbericht zal ik terugkomen op enkele bevindingen van deze meneer Piketty.

Voor een belangrijke aanbeveling van Piketty heb ik enkele jaren geleden al gewaarschuwd: hoedt u zich voor de fiscus! Om de groeiende ongelijkheid, die een resultante is van het feit dat het rendement op kapitaal structureel enkele procenten hoger ligt dan de groei van het nationaal inkomen, in te dammen is het heffen van fikse belastingen op vermogen en vererving volgens deze econoom de aangewezen weg. Of er met deze belastingopbrengsten ook iets zinnigs gebeurd wordt niet besproken…

Portefeuilleontwikkeling en mutaties

Per saldo een pas op de plaats in de verslagmaand maar er waren binnen de portefeuille toch enkele fikse koersuitslagen. Allereerst de Deutsche bank; de koers daalde met nog eens zo’n 10 % tot ca. 26, een niveau wat we niet meer gezien hebben sinds het hoogtepunt van de eurocrisis in 2012. De onzekerheid omtrent nog te verwachten juridische claims en boetes zijn fnuikend voor het vertrouwen in deze bank. De claimemissie is afgerond maar dit heeft nog niet geleid tot enig herstel van de koers van deze bank. Het fonds heeft meegedaan met de claimemissie. In mijn optiek is de markt te pessimistisch ten aanzien van de te verwachten claims.

Dan EDF, de Franse energieproducent. De koers kreeg een gevoelige tik van ca. 15 % op het bericht dat de Franse minister van energie voornemens is een eerder geaccordeerde tariefsverhoging terug te draaien. Tenslotte verloor KLM/Air France deze maand ca. 20 % op basis van de mededeling van concurrent Lufthansa dat de verwachtingen voor het lopend en volgend jaar licht neerwaarts worden bijgesteld. Overigens was KLM/AF voorafgaande aan dit bericht dit jaar al met ca. 50 % in koers gestegen.

Tenslotte moest Airbus deze maand ca. 8 % inleveren op het bericht dat Etihad Airways een enorme order voor de nieuwe Airbus 350 heeft geannuleerd.

Natuurlijk waren er ook enkele positieve uitschieters. Opvallen blijft Micron Technology, de geheugenchip producent. De koers dikte deze maand met nog eens zo’n 15 % aan en daarmee komt het jaarresultaat op een kleine 50 %. De kwartaalcijfers werden zeer positief ontvangen en het vooruitzicht van stabiele tot verbeterde marktomstandigheden (voorheen een ongekende luxe in deze branche) gaf het aandeel een extra duw in de rug. Het vorige maand aangeschafte farmaceutische bedrijf TEVA steeg 4 % in koers.

Na verrekening van synthetische beleggingen en verplichtingen uit hoofde van derivaten bedroeg de cashpositie per de maandultimo ca. 7 %.

Download het volledige maandbericht van juni 2014 (PDF)