• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Welke reden je ook wilt aanmerken als oorzaak, feit is dat veel westerse aandelenindices deze maand fiks terrein moesten prijsgeven en gerekend vanaf 1 januari jl. inmiddels in de rode cijfers zijn beland. Geopolitieke onrust is natuurlijk nooit een opsteker voor de beurs en daar hadden we in deze verslagmaand meer dan genoeg van.

Al eerder is hier gememoreerd dat de onderwaardering van aandelen in grote lijnen door de markt is weggewerkt en dat we vanuit deze optiek een meer gematigde koersontwikkeling zouden mogen verwachten. We zien dit ook terug in de halfjaarcijfers van vele bedrijven. De teneur is in grote lijnen toch die van een zeer gematigde tot vlakke omzetontwikkeling en dito winstontwikkeling. Bovendien zie je dat individuele bedrijven fiks in koers terug moeten indien niet volledig aan de verwachtingen wordt voldaan.

Anderzijds zijn daar de renteontwikkelingen die zeker voor de eurozone ongekend zijn. In het enkele weken geleden gepubliceerde halfjaarbericht meldde ik dat de rente op Nederlands 10 jarige staatspapier was gedaald tot ca. 1,50 %. De afgelopen maand daalde het nog verder tot ca. 1,35 % en de Duitse 10 jarige rente ligt nog maar net boven de 1 %.

Op basis van de rentebeweging zijn aandelen de afgelopen maand dus relatief aantrekkelijker geworden.

Mede vanwege de toegenomen relatieve aantrekkelijkheid van aandelen heeft het fonds de bestaande cashpositie teruggebracht van ca. 7 tot ca. 3 %.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties

De portefeuille kon zich niet onttrekken aan de negatieve ontwikkelingen van de afgelopen maand.

Na vorige maand ook al fiks te zijn gedaald kreeg Airbus deze maand weer een tik van meer dan 10 %. Wederom werd een grote order gecanceld hetgeen door de markt zwaarder werd gewogen dan de beter dan verwachte halfjaarcijfers en het record aan nieuwe orders vorige maand tijdens de jaarlijkse luchtvaartshow in Engeland. Voor het fonds aanleiding om wat extra aandelen bij te kopen.

Ook Corning werd beloond met een koersdaling van 10 %. De halfjaarcijfers waren min of meer conform de gemiddelde analistenverwachting (een mooie groei en een bevestiging dat deze trend zich zal voortzetten), maar blijkbaar waren de verwachtingen in de markt nog hoger. Ook hier voor het fonds aanleiding om van de koersdaling gebruik te maken om het belang te verhogen.

Bij Vivendi werd besloten tot uitbreiding van het belang nadat het aandeel (mede vanwege dividenduitkering) was teruggezakt tot ca.18.

Aandelen SBM daalden wederom fors, met nu een jaarverlies van maar liefst 30 %. De radiostilte rond SBM wordt door de markt vertaald als voorbode van meer slecht nieuws. Vanwege het bovengemiddeld speculatieve karakter van dit aandeel in dit geval geen reden om de positie uit te breiden.

Gedurende de maand wikkelde het fonds de geschreven putopties op Unilever vervroegd af. De premie bedroeg nog slecht enkele dubbeltjes versus een looptijd van bijna 6 maanden. Daarmee was ruim 90 % van de premie binnen en is de positie gesloten. Ook de geschreven callopties op Mosaic werden voortijdig gesloten. Ook hier bedroeg de restpremie nog slechts centen versus een looptijd van 3 maanden.

Het was opvallend dat onze grondstof gerelateerde posities in een dalende markt relatief goed presteerden. Norsk Hydro, Glencore en Shell stegen allen, de eerste twee zelfs met ca. 10 %. De wat positievere geluiden uit de hoek van grondstoffen en zware industrie deed het fonds besluiten om een bescheiden positie op te bouwen in Arcelor Mittal, s ’werelds grootste staalconcern. De koers lag met 11 euro min of meer op een 10 jaars laagtepunt. De op 1 augustus gepubliceerde cijfers vielen echter licht tegen wat in een nerveuze aandelenmarkt zorgde voor een verlies van 5 %.

Tot slot nog een positief bericht over Belgacom. Met beter dan verwachte halfjaarcijfers en een positieve blik op de toekomst bevestigde Belgacom haar status als onderschatte muurbloem. De beurs begint het te ontdekken want de koers is dit jaar al met zo’n 20 % gestegen. Ondanks de koersstijging is het dividendrendement van Belgacom met ca. 6 % nog immer aantrekkelijk.

Zoals onder de rubriek marktontwikkelingen al aangestipt: de cashpositie van het fonds is teruggebracht tot ca. 3 % per de maandultimo.

Download het volledige maandbericht van juli 2014 (PDF)