• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte een jaarresultaat van 6,39% ( inclusief dividendinhoudingen en na kosten). Het jaarresultaat van de benchmark van het fonds bedroeg 3,35 % (exclusief dividend). Op grond van het behaalde resultaat heeft uw beheerder conform het hierover bepaalde in het prospectus recht op een prestatiebeloning van € 77 per participatie.

Marktontwikkelingen afgelopen maand/jaar.

Het jaar 2014 in cijfers:

Land Aandelenindex Mutatie
Duitsland DAX -0,10%
Engeland FTSE -2,70%
Frankrijk CAC 40 -0,53%
Nederland AEX 5,64%
Eurozone Eurostoxx50 1,20%
Verenigde Staten S&P500 11,40%
MM Fortune Fund   6,39%

 

Als we de eurostoxx50 index zien als het gemiddelde voor Europa komt het totaal rendement op aandelen uit op ca. 4 % inclusief dividend (en voor aftrek van kosten) voor het afgelopen jaar. Niet een getal om erg opgewonden van te raken, zeker niet als we het afzetten tegen Amerikaanse aandelen die het inclusief dividend met zo’n 13,50 % aanmerkelijk beter deden. Ons fonds belegt voornamelijk in Europese aandelen en presteerde enkele procenten beter dan het Europees gemiddelde.

De laatste paar maanden van het jaar waren relatief teleurstellend voor het fonds. De behoorlijke voorsprong die het fonds had op het Europees gemiddelde is de afgelopen paar maanden met enkele procenten teruggelopen. Het fonds heeft bewust de keuze gemaakt om een behoorlijk percentage van het fondsvermogen te beleggen in bedrijven met “harde activa”, zoals olie- en mijnbouwmaatschappijen. De laatste paar maanden heeft deze sector het zwaar vanwege dalende prijzen voor grondstoffen. De filosofie achter deze beleggingen blijft onverminderd van kracht en dat betekent dat we niet meedoen aan deze verkoopgolf.

We konden net als in oktober ook deze maand enige compensatie vinden in het opstrijken van premie van verkochte callopties op de AEX index. De verkochte calls op december liepen allen waardeloos af en de ontvangen premie (ca. 100.000) kon als gerealiseerde winst worden bijgeschreven.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Airbus, een belangrijke positie van het fonds, kwam met de verrassende mededeling dat 2016 een jaar zal worden met een vlakke winstontwikkeling. In dat jaar zal het grote succesnummer van Airbus, de 320, vervangen worden door de 320neo. De daarbij gepaard gaande retooling zal zorgen voor eenmalige extra kosten en een lager aantal leveringen dan oorspronkelijk gepland. Na 2016 wordt een hervatting van de winstgroei voorzien. Beleggers konden dit niet waarderen en het aandeel werd 20 % afgewaardeerd. Deze daling alleen al kostte ons fonds deze maand 1 % van het fondsvermogen. Het is een kopie van het verhaal van Rolls-Royce eerder dit jaar, ook een positie van ons fonds. Daar hebben we op basis van een soortgelijke berichtgeving onmiddellijk bijgekocht en dat bleek te vroeg. Ook in het geval van Airbus wil ik graag de positie uitbouwen op de huidige aantrekkelijke koers. Gelet op de ervaring met RR doen we het dit keer rustig aan.

In het jaarverslag zal zoals u gewend bent uitgebreid worden stilgestaan bij de resultaten van het fonds en het gevoerde beleid.

2015

Ik treed in herhaling, maar voor de nieuwkomers onder u: ik doe niet aan voorspellingen. We leven in wonderlijke tijden, in elk geval vanuit monetair oogpunt bekeken. De roep om “quantative easing” (een chique vertaling van geld bijdrukken door de centrale bank) is in Europa overal hoorbaar. De Amerikanen, de Japanners en de Engelsen deden c.q. doen dat tenslotte toch ook en kijk eens hoe aardig hun economieën aan het herstellen zijn aldus de voorstanders. Dit lijkt op het eerste gezicht juist maar toch wringt er iets.

Waarom zou je als overheid überhaupt nog een begroting opstellen en streven naar een balans tussen inkomsten en uitgaven als je weet dat de centrale bank (in wezen een overheids-instituut) je gemaakte schulden zonder aarzeling wil opkopen en je ook wil voorzien van vers geld? Hier klopt iets niet en ik heb geleerd dat er niet zoiets bestaat als een free lunch.

Het zal dit jaar ongetwijfeld weer spannend worden in Europa, met kwesties als Griekenland wel of niet uit de euro, het geploeter van de Fransen om hun economie weer op de rails te krijgen, hoe de markt zal reageren als de ECB inderdaad overgaat tot het massaal opkopen van overheidsschulden etc, etc.

Een ander facet wat meer en meer aandacht krijgt is de opkomst van internet gerelateerde nieuwe bedrijfsmodellen die hele bedrijfstakken binnen no time op de kop kunnen zetten zoals bijvoorbeeld Uber en Airbnb.

Kortom, er zal zoals gebruikelijk weer meer dan genoeg te beleven zijn in de maatschappij en in het kielzog daarvan de financiële markten.

U kunt er van op aan dat ik weer mijn uiterste best zal doen om een bevredigende beleggingsprestatie te leveren.

Ik wens alle participanten en belangstellenden een gezond en voorspoedig 2015 toe.

Download het volledige maandbericht van december 2014 (PDF)