• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in februari 2015 een rendement van 6,26 %. Het rendement sinds oprichting ( mei 2008 ) bedraagt 121,45 % of per jaar 17,56 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand.

Het is de rente, sufferd! om maar eens afgeleide van de beroemde frase van Bill Clinton in herinnering te roepen. Nu door het nieuwe beleid van de ECB ook de laatste twijfelaars zijn overtuigd dat de rente nog jarenlang laag kan blijven heeft ook deze groep zich bij gebrek aan alternatief op aandelen gestort.

Officieel is het beleid van de ECB erop gericht om te voorkomen dat deflatoire tendensen meer greep krijgen op de economie. Anders gezegd, de ECB ziet graag wat inflatie in de economie. Welnu, dat lukt prima voor zover het financiële markten betreft. In Europa zijn aandelen sinds 1 januari met gemiddeld zo’n 13 % gestegen, dat is nog eens inflatie!

Los van de rente als drijfveer wordt ook de hoop op een aantrekkende economie vanwege de gedaalde olieprijs en de zwakke euro aangehaald om de aanschaf van aandelen te rechtvaardigen.

De aandelenmarkten in Europa stijgen over een breed front en er zijn nauwelijks sectoren die niet participeren in de rally. Tekenen van een heuse bullmarkt waarbij het niet uitmaakt wat je koopt als je maar koopt.

Het jaarcijferseizoen is nagenoeg achter de rug en over het algemeen waren de bedrijfsresultaten conform verwachting. Ten aanzien van de verwachtingen voor dit jaar is men doorsnee terughoudend. Amerikaanse multinationals hebben vooral last van de sterke dollar en veel Europese multinationals voelen de teruggeschroefde verwachtingen van de emerging markets en de nog immer statische economie van Europa. Per saldo wordt er voor 2015 geen tot zeer beperkte winstgroei voorzien.

De financiële markten juichen dat de ECB in navolging van andere centrale banken dan ook eindelijk overgaat tot het massaal opkopen van staatsschulden. Er zijn ook geluiden in de markt dat het allemaal aan de late kant is. Feitelijk is niets minder waar en het geheugen van de markt is kort. Ten tijde van de eurocrisis in 2011 heeft de ECB voor het bankwezen meerjarige kredietlijnen in het leven geroepen van 2000 miljard euro tegen een rente van 0,25 %. Dit geld is massaal door banken in de perifere lidstaten gebruikt om staatsleningen van het eigen land te kopen en om interbancaire schulden met banken in de Noordelijke lidstaten af te lossen. De banken betaalden 0,25 % rente op de kredietlijn van de ECB en ze ontvingen ca. 6 % rente op de aangeschafte staatsleningen. Dit was feitelijk niets anders dan wat de ECB nu wil maar dan indirect via het bankwezen. QE in de eurozone vond al in 2011 plaats! Het balanstotaal van de ECB steeg in die jaren zelfs harder dan dat van de Amerikaanse FED. De banken hebben met dank aan de gedaalde rente fabelachtige winsten op deze staatsleningen gemaakt en kunnen ze nu verkopen aan de ECB en hun schulden aan de ECB met de opbrengst terugbrengen. Daarmee is de cirkel weer rond. De banken zijn een beetje vetgemest en konden de winsten goed gebruiken om de verliezen op andere leningen te compenseren.

Het huidige QE programma van 1600 miljard euro is niet veel meer dan het verplaatsten van staatsschuld wat in de boeken van het private bankwezen staat naar dat van de ECB. Wat over is wordt gebruikt om de almaar uitdijende uitgiftes van nieuwe staatsschuld op te vangen.

Er is dus sprake van substitutie van een reeds eerder gestart programma van het opkopen van staatsschuld en dus feitelijk niet van een nieuw programma.

Aardig is om in dit kader eens te kijken naar de winstgevendheid van de ECB versus de FED. De laatste maakt al jarenlang winsten tot wel 80 (!!!) miljard dollar per jaar wat als dividend naar de overheid wordt doorgeschoven. De ECB, met een vergelijkbaar balanstotaal, komt niet verder dan een schamele 1 miljard winst. De winsten gemaakt met het direct opkopen (dus op eigen boek) van schulden door de FED vallen toe aan de overheid. De ECB heeft slechts leningen tegen 0,25 % rente aan de banken ter beschikking gesteld en die konden vervolgens hoogrentende staatsleningen opkopen en er met de winst vandoor gaan. Ongetwijfeld is dit bewust gebeurd om het bankwezen op deze manier wat gratis winst te toe te schuiven om de zwakke positie te stutten.

Het enige wat de ECB direct op eigen boek heeft gekocht zijn Griekse staatsschulden en daar gaat een stevig verlies op geleden worden...

De complotdenkers onder ons zien hier een met voorbedachte rade beraamd meerjarig plan in en ik kan ze in dit geval geen ongelijk geven.

Aandelen beginnen voor het eerst sinds 2007 duur te worden. En daarmee wordt de risico/rendementsverhouding minder aantrekkelijk. Bij de huidige waardering is beperkt ruimte voor het opvangen van tegenvallers zoals bijvoorbeeld negatieve winstontwikkeling of (jawel, ook dat kan) hogere renteniveaus.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Ons fonds boekte deze maand een rendement van ca. 6 % en bleef daarmee ca. 1 % achter op de Europese indices. De achterstand over de eerste twee maanden bedraagt nu ca. 3 %.

Na de stevige verliezen in de maand januari boekten onze posities in de energie- en mijnbouwsector in de verslagmaand bovengemiddelde rendementen. Glencore bijvoorbeeld, vorige maand nog goed voor een koersverlies van ruim 15 %, maakte dit verlies deze maand meer dan goed.

Ons fonds heeft geen beleggingsdwang en kan in theorie tot 100 % cash aanhouden.

Nu aandelen in de optiek van uw beheerder duur beginnen te worden en daarmee de risico/rendementsverhouding minder aantrekkelijk, is in navolging van de vorige maand besloten tot verdere afbouw van de portefeuille. Vorige maand schreven we calls op de portefeuille en deze maand verkochten we ca. 15% van de portefeuille.

Per saldo bedraagt de cashpositie van het fonds nu ca. 4 miljoen, of 16 % van het fondsvermogen. De geschreven call positie op de AEX die ruim in de money is komt overeen met 19 % van het fondsvermogen. Over ruim 1/3 van de portefeuille wordt dus geen rendement meer gemaakt in het geval van verder oplopende koersen.

De tijd zal leren of we hier goed aan doen.

In dit kader nog een aardige anekdote: op de vraag aan de steenrijke baron de Rothschild hoe hij zijn vermogen had vergaard antwoordde deze: door telkens te vroeg winst te nemen.

Tenslotte nog een mededeling voor de participanten onder de lezers van dit maandbericht: noteert u alvast vrijdagmiddag 1 mei in uw agenda. Op die dag zal de participanten-vergadering van het fonds worden gehouden in het Mauritshuis te Den Haag. Een schriftelijke uitnodiging kunt u in de tweede helft van maart verwachten.

Download het volledige maandbericht van februari 2015 (PDF)