• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in maart 2015 een rendement van 0,87 %.

Het rendement sinds oprichting (mei 2008) bedraagt 123,34 % of per jaar 17,62 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand.

Nog maar weer een paar procent er bij voor de Europese aandelenmarkten. Hoe anders is het in de VS waar de aandelenmarkt dit jaar nog geen procent heeft gewonnen. Dit geldt ook voor de Amerikaanse aandelen in onze portefeuille. Per saldo staan we hier na drie maanden op een gering verlies.

De eerste signalen van een voorzichtig herstel zijn in Europa waarneembaar, Vooral het consumentenvertrouwen neemt toe en de werkgelegenheid krimpt niet verder. Duitsland kent inmiddels de laagste werkloosheid sinds de hereniging.

Positieve signalen dus van het macro-economische front. Dit gekoppeld aan de zwakke euro, de relatief lage olieprijs en de extreem lage rente blijft zorgen voor een stroom liquiditeiten die neerslaat op de aandelenmarkt.

Zoals al eerder opgemerkt begint de aandelenmarkt prijzig te worden op basis van historische koers/winst verhouding. Afgezet tegen de rente is de markt nog niet overgewaardeerd, maar de huidige rente is abnormaal.

In de VS maakt de markt zich op voor een licht stijgende rente, in de eurozone is dit naar alle waarschijnlijkheid nog zeker anderhalf jaar niet het geval.

De macro-economische signalen uit Aziƫ zijn minder gunstig. Hier zien we een terugval van de bedrijvigheid en dat geldt ook voor delen van Zuid-Amerika.

In de VS begint heel voorzichtig het loonniveau wat op te lopen. Of dit puur marktwerking is als gevolg van een krapper wordende arbeidsmarkt of dat het besef begint door te dringen dat de factor arbeid aan de beurt is om een groter aandeel te krijgen van de te verdelen koek is nog de vraag. Een bedrijf als Walmart, bekend om het schrale loonbeleid, heeft op eigen initiatief het minimumloon van haar personeel opgetrokken en daar is geen vakbond aan te pas gekomen. Dit zal in eerste instantie ten koste gaan van de winstgevendheid maar op langere termijn meer tevreden personeel opleveren.

Mocht dit een trend worden dan vertaalt economische groei zich niet direct in de toename van de winstgevendheid. In grote delen van de eurozone zijn we nog ver verwijderd van een dergelijke beweging, met uitzondering wellicht van Duitsland, het VK en enkele schaarse delen van de arbeidsmarkt.

In mijn optiek een toe te juichen ontwikkeling die bijdraagt aan een meer evenwichtige verdeling van de welvaart waarbij uiteindelijk alle betrokken partijen baat bij zullen hebben.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties

De geschreven call-opties op de AEX werden deze maand met verlies afgewikkeld en een overeenkomstig deel van de portefeuille werd tegelijkertijd verkocht. De koersdaling bij Mosaic werd aangegrepen om het belang wat uit te breiden. Het fonds heeft per de maandultimo een cashpositie van ca. 30 % van het fondsvermogen.

Download het volledige maandbericht van maart 2015 (PDF)