• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in mei 2015 een rendement van - 0,10 %. Het rendement sinds oprichting (mei 2008) bedraagt 124,00 % of per jaar 17,50 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand.

Na april was mei de tweede maand op rij met geringe verliezen voor de Europese beurzen. De Eurostoxx50 index daalde met ruim 1 %; de Nederlandse AEX behoorde tot de positieve uitschieters met een plus van ca. 1 %. Het schaakspel rondom de Griekse schuldenproblematiek kan de markt niet meer beroeren. De Griekse staatsschuld is nagenoeg volledig in handen van het IMF, de EU en de ECB. De private sector heeft zich reeds lang geleden uit Griekenland teruggetrokken. Enige ophef viel te constateren bij de renteontwikkeling voor langlopende staatsleningen. De rente op deze leningen was gedaald tot nagenoeg nihil en steeg in een week tijd tot ca. 0,75 %. Van niets naar iets dus, maar nog immer extreem laag. Op het macro-economische vlak een wat wisselend beeld. In de VS diverse signalen van een afnemende economische groei, zo ook in landen als China en Brazilië. Voor Europa een wat positiever beeld waarbij met name het toegenomen consumentenvertrouwen opvalt.

Het begint er op te lijken dat de thema’s lage rente en zwakke euro inmiddels aardig verdisconteerd zijn in de markt. Dat zou er toe kunnen leiden dat verdere koersstijging vooral gedragen moet worden door stijgende winstgevendheid van ondernemingen. Maar dat is allemaal theorie; de econoom Keynes riep in de dertigerjaren van de vorige eeuw al dat markten langer irrationeel kunnen zijn dan jij solvabel.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

In het begin van de verslagmaand werd het belang in Alibaba wat verder uitgebreid. Qua timing dit keer een goede zet, de nadien gepubliceerde kwartaalcijfers gaven een positieve draai aan het negatieve beleggerssentiment rond dit bedrijf. De koers steeg in de verslagmaand met ca. 10 %. Een eventuele nieuwe terugval in koers zal –mutatis mutandisworden aangegrepen om het belang nog wat verder uit te breiden. Voor de rest valt er niet veel te melden. Plussen en minnen in de portefeuille wisselden elkaar af en per saldo geen verandering onderaan de streep. Tot nader order handhaven we het beleid van een wat meer omzichtige marktbenadering. In deze markt hoeven we niet perse 100 % belegd te zijn. De cashpositie van het fonds is per de maandultimo ca. 26 % .

Download het volledige maandbericht van mei 2015 (PDF)