• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het eerste halfjaar in cijfers:

Nederland AEX 11,29%
Eurozone Eurostoxx 50 8,83%
Verenigde Staten S&P 500 0,02%
MM Fund 5,84%

De nervositeit nam de afgelopen maand toe op de beurzen. De Griekse kwestie drukte het sentiment en in Europa werden verliezen geleden van ca. 4 a 5 %. Daarmee is de euforie die ontstond na de aankondiging van het opkoopprogramma ad. 60 miljard per maand door de ECB weer goeddeels gecorrigeerd. De Eurostoxx 50 index, sloot het eerste halfjaar af met een stijging van ca. 9 %.

Het getreuzel bij de onderhandelingen tussen Griekenland en haar schuldeisers heeft er voor gezorgd dat de ECB inmiddels zo’n 80 miljard(!) te vorderen heeft op de Griekse Nationale Bank. De Grieken hebben de afgelopen maanden massaal hun girale tegoeden bij banken omgezet in chartaal geld. En de ECB is zo vriendelijk geweest om dit mogelijk te maken door de Griekse Nationale Bank tot afgelopen weekend onbeperkt geld te laten opnemen. Mocht het met de onderhandelingen tussen Griekenland en de EU toch mis lopen dan is de schade voor de Europese partners nog maximaal zo´n 80 miljard groter.

Onbegrijpelijk dat Europa dit zo uit de hand laat lopen. Anderzijds kan de redenatie worden postgevat dat juist omdat de schade nu nog eens 80 miljard groter dreigt te worden er des te meer reden is om alsnog tot een akkoord te komen waarmee we weer een paar jaar verder kunnen. Qua onderhandelingstactiek kunnen we nog wat leren van de Grieken.

Op macro-economisch vlak viel er deze maand weinig verandering te bespeuren. De indicatoren blijven wijzen op een gematigde groei in de eurozone met verrassenderwijs zelfs een aantrekkende conjunctuur in Frankrijk, vlakke ontwikkelingen in China en eveneens matige groei in de VS.

Portefuilleontwikkelingen en mutaties

Een zeer zwakke maand voor ons fonds. Ondanks het feit dat we voor ca. 25 % cash waren daalde ons fonds zelfs nog iets meer dan het Europees gemiddelde. Met stip de grootste boosdoener was Micron Technology, de producent van geheugenchips. De koers is al vanaf het begin van dit jaar in een dalende trend. Vlak voor de aankondiging van de kwartaalcijfers besloot ik om aandelen bij te kopen die eerder dit jaar van de hand waren gedaan tegen een aanzienlijk hogere koers. Dit had ik beter niet kunnen doen; na de publicatie van de kwartaalcijfers daalde de koers met maar liefst 25%. In één maand tijd is de koers een derde gedaald, en dat komt neer op een verlies voor het fonds van 1,5 % van het fondsvermogen. Wat we “uitspaarden” met onze 25 % cashpositie leverden we net zo hard in met het koersverlies op Micron. De schade bij Micron voor dit jaar staat op 45 % en daarmee is een aanzienlijk deel van de matige performance van ons fonds over eerste halfjaar verklaard. U vraagt zich natuurlijk af of niet in een eerder stadium afscheid genomen had moeten worden van dit aandeel, zeker gelet op het roerige verleden. Ik was en blijf van mening dat Micron zich in een fundamenteel aanzienlijk betere positie bevindt dan de afgelopen 10 jaar. De markt denkt daar kennelijk heel anders over.

Afgezet tegen de ontwikkelingen in de Europese aandelenmarkten is het eerste halfjaar voor het fonds teleurstellend verlopen. Ons fonds loopt ca. 3 % ( ex dividend en na kosten) achter op het Europees gemiddelde.

Het waren vooral niet eurozone aandelen in de portefeuille die voor de matige performance zorgdroegen. Micron is al gememoreerd maar ook Glencore, Norsk Hydro, Mosaic en Corning presteerden zwak. In het over enkele weken te publiceren halfjaarbericht zal uitgebreid worden stilgestaan bij de ontwikkeling van het fonds.

Naast het eerder gememoreerde Micron werden in de verslagmaand ook de belangen in Corning en Alibaba verder uitgebouwd.

Zowel op basis van waardering als vanwege de kwestie Griekenland blijft het fonds tot nader order een bovenmatige cashpositie aanhouden. Deze bedroeg per 30 juni ruim 25 %.

Download het volledige maandbericht van juni 2015 (PDF)