• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in juli 2015 een rendement van 3,00 %.
Het rendement sinds oprichting (mei 2008) bedraagt 118,66 % of per jaar 16,36 %.

Het Griekse drama verdween –tijdelijk- van de radar van beleggers en de focus kwam te liggen op ontwikkelingen in China, de grondstoffen markt en natuurlijk de halfjaarcijfers.

Hoewel de economie van China volgens officiële cijfers nog met ca. 7 % per jaar groeit, vertellen diverse economische indicatoren een ander verhaal. Vooral de industriële activiteiten staan op een lager pitje. Of dit wordt gecompenseerd door een groei van de dienstverlening is niet geheel duidelijk. Diverse westerse bedrijven beginnen de gevolgen te merken. Volkswagen, BMW, United Technologies en Akzo bijvoorbeeld hebben hun verwachtingen ten aanzien van omzet in China teruggeschroefd. De jaren van exponentiele groei in China lijken voorlopig voorbij. Voor vele multinationals was China de broodnodige compensatie voor stagnerende omzet elders in de wereld.

De grondstoffenmarkt werd stevig geraakt door de angst voor afnemende vraag uit China.

De prijzen zijn zodanig gezakt dat de producenten met een hogere kostprijs inmiddels verlies draaien. De Bloomberg grondstoffenindex is gedaald tot het laagste niveau in 13 jaar.

Het zijn niet alleen olie en metalen die in prijs dalen, ook landbouwproducten als suiker, koffie etc zijn aanzienlijk in prijs gedaald. Veel opkomende landen zijn nog behoorlijk afhankelijk van de exportopbrengsten van grondstoffen en de gevolgen hiervan op de nationale economieën zijn aanzienlijk. De halfjaarcijfers laten een gemend beeld zien. Amerikaanse multinationals hebben veel last van de gestegen dollarkoers en schroeven hun winstverwachtingen verder terug. Europese multinationals profiteren juist van de dollarkoers en laten fikse winstsprongen zien. De winstsprong is voornamelijk vanwege valutaeffecten en in mindere mate van efficiency verbeteringen. Per saldo is er geen of beperkte volumegroei; het herstel in Europa wordt afgeroomd door zwakke ontwikkelingen elders in de wereld.

Positief is dat de bankensector in Europa eindelijk lijkt te herstellen.

Inmiddels is het gat dat de Europese aandelenindices dit jaar hebben geslagen ten opzichte van de Amerikaanse indices opgelopen tot ca.12 %.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Onze portefeuille kende een roerige maand.
Goede resultaten van onder meer Airbus, Proximus( voorheen Belgacom), Deutsche bank en Roche zorgden voor fikse koersstijgingen. Teva steeg met ca. 20 % nadat bekend werd dat de onderneming afziet van de overname van concurrent Mylan en daarvoor in de plaats Allergan overneemt.

De portefeuille had last van de scherpe daling van de grondstoffenmarkt wat zich weerspiegelde in stevige koersdalingen voor Glencore, Gazprom, Mosaic en Norsk Hydro.

De zojuist aangetreden nieuwe topman van Rolls-Royce heeft als eerste daad de verwachtingen over de resultaatontwikkeling getemperd. Boosdoener zou de scheepvaartdivisie zijn die last heeft van teruglopende orders in de offshoretak. De totale orderportefeuille van het concern groeit nog steeds, dus geen reden voor twijfel over de lange termijn vooruitzichten.

Micron dreigt een overnameprooi voor China te worden, hoewel ernstig wordt getwijfeld of de Amerikaanse autoriteiten hier hun toestemming aan zullen geven. Micron maakte bekend dat het samen met Intel een revolutionaire nieuwe geheugenchip heeft ontwikkeld die reeds in 2016 in massaproductie komt. De concurrentie wordt hiermee voorlopig stevig op afstand gezet.

Corning boekte een resultaat conform verwachting en maakte bekend om het komende jaar voor ca. 2 miljard dollar, overeenkomend met maar liefst 10 % van het uitstaande aandelenkapitaal, aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het bedrijf heeft beperkte schulden, een hoge cashpositie en een ruime positieve cashflow. Corning is net als Micron dit jaar aanzienlijk in koers gedaald en in beide gevallen denk ik dat de markt zich teveel focust op de korte termijn. De resultaten van Shell vielen alleszins mee. Het dividend is –nog?- niet in gevaar.

Dat dividend is op basis van de huidige koers ca. 6,25 %.

Alibaba had last van de aanzienlijke koersdalingen op de Chinese beurs. Relatief viel het mee; Alibaba daalde deze maand ca. 5 %. De koers staat wel op een dieptepunt sinds de introductie vorig jaar september en ook ons fonds heeft inmiddels een bescheiden verlies op deze positie.

Het fonds heeft zich niet laten verleiden om het Griekse “akkoord” als reden te gebruiken om de cashpositie te verlagen, deze blijft staan op ca. 25 %. Koersontwikkelingen zoals bij Micron laten zien dat er genoeg kansen komen om op basis van aantrekkelijker waarderingen in de markt te stappen.

Download het volledige maandbericht van juli 2015 (PDF)