• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in augustus 2015 een rendement van – 7,38 %.
Het rendement sinds oprichting (mei 2008) bedraagt 102,80 % of per jaar 14,02 %.

Ouderwetse gehaktdagen op de beurzen de afgelopen maand. In Europa daalden de koersen gemiddeld met zo’n 10 %. De beleggers die meenden om vol in de markt te stappen na het ECB besluit van januari jl. komen inmiddels van een koude kermis thuis. De Duitse DAX index bijvoorbeeld staat weer min of meer terug bij af, na in maart van dit jaar nog op een plus van ruim 20 % te hebben gestaan.

De euforie rondom de Griekse “oplossing” was van korte duur. De focus is verlegd naar China. Diverse signalen die duiden op een verzwakking van deze tweede economie ter wereld worden meer dan serieus genomen. Los van de tekenen van een afkoeling van de Chinese economie was ook de vrije val van de Chinese beurs een factor van belang.

Het blijft toch altijd weer wonderlijk dat zo’n beursdaling als nu in China plaatsvindt (ca. 40 % daling vanaf de top in mei jl.) zoveel aandacht krijgt. De belegger die op 1 januari in de Chinese beurs stapte heeft nog geen verlies en de belegger die een jaar geleden instapte staat nog ruim op winst, dus hoezo beurscrash?? Ik snap dan ook weinig van de pogingen van de Chinese autoriteiten om de beurs te ondersteunen door middel van steunaankopen. Inmiddels is hier al zo’n 200 mld. dollar aan gespendeerd zonder direct aanwijsbaar resultaat.

De China kwestie heeft ook zijn invloed op de verwachtingen rondom de min of meer ingeprijsde renteverhoging in de VS. Er gaan al stemmen op om die verder naar de toekomst op te schuiven. De prijsdalingen van olie, gas en grondstoffen zijn een stevige rem op de inflatieverwachtingen. De kans is groot dat de rente nog voor langere tijd op uiterst lage niveaus zal blijven.

Het veelgebruikte argument dat er geen ander alternatief is dan beleggen in aandelen vanwege de lage rente is even uit de lucht. Vooral grote multinationale ondernemingen kunnen last krijgen van stagnerende winstontwikkeling of zelfs winstdaling indien de Chinese economie terugvalt. De koersdalingen bieden uiteindelijk ook weer kansen om tegen meer acceptabele waarderingen aandelen te kopen.

U heeft wellicht uit de media vernomen dat er plannen zijn om de vermogens-rendementsheffing in box 3 aan te passen. Het kabinet wil de “kleine spaarder” enigszins tegemoet komen door het forfaitaire rendement van 4 % terug te brengen naar 2,90 % (overigens nog steeds een percentage dat geen enkele spaarder kan realiseren). Daarentegen wordt het forfaitaire rendement voor grotere vermogens verhoogd naar 5,50 %. Een percentage dat verdacht veel overeenkomst vertoont met de stelling over het langjarig rendement op vermogen van de heer Piketty. Ook de motivatie lijkt rechtstreeks te zijn ontleend aan de bevindingen/veronderstellingen van deze man. Alle participanten in ons fonds hebben natuurlijk het indertijd toegezonden boekje van Piketty gelezen, dus deze ontwikkeling kan voor hen geen grote verrassing zijn!

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Onze portefeuille werd ook getroffen door de koersdalingen, maar het minder heftig vanwege de cashpositie van ca. 25 %. Met een koersdaling van ruim 7 % presteerde het fonds enkele procenten beter dan de markt.

Aan de koersdalingen van grondstofproducenten lijkt geen einde te komen en dit trof onze portefeuille bovengemiddeld. Geconstateerd moet worden dat het idee om wat meer in “harde activa” te beleggen als hedge tegen het gevaarlijke monetaire beleid van de centrale banken vooralsnog volkomen verkeerd uitpakt. De mogelijkheid van een forse terugval van de vraag naar grondstoffen en dus prijsdalingen heb ik onderschat. De verliezen zijn fiks en het punt van verlies pakken is in mijn optiek al ruim gepasseerd. We wachten betere tijden af.

De timing van het moment om de aanwezige cash aan het werk te zetten is -zoals altijd- lastig. De schrik zit er aardig in en dat maakt de kans op verdere koersdalingen groter. Statistisch gezien zijn de maanden september en oktober bovengemiddeld vaak slecht. De strategie is om deze kans mee te pakken om de cashpositie af te bouwen.

Per de maandultimo bedroeg de cashpositie van het fonds ca. 30 %.

Den Haag, 1 september 2015

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van augustus 2015 (PDF)