• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Stevige koerswinsten op de beurzen deze maand. In Europa kon er gemiddeld zo’n 10 % worden bijgeschreven. Eerlijk gezegd is de ratio achter deze stijging voor mij niet geheel duidelijk. De vinger wordt wederom gewezen naar de ECB, die deze maand liet weten bereid te zijn om het lopende opkoopprogramma van staatsschuld zo nodig te verhogen c.q. te verlengen indien de gewenste inflatie niet de kop op steekt. Koren op de molen van de aandelenmarkten die kunnen rekenen met een wellicht nog langere periode van extreem lage rente dan ingecalculeerd. In mijn optiek is de veronderstelling van een langdurige periode van zeer lage rente al ruimschoots verdisconteerd door de markt en dus geen reden om ineens anders tegen het waarderingsniveau aan te kijken.

Daar staat tegenover dat meer sectoren melding maken van afnemende groei en/of stagnerende omzet en winst en dat het fenomeen “winstwaarschuwing” weer her en der de kop opsteekt. Van sectoren als olie en gas, mijnbouw en basischemicaliën weten we inmiddels dat deze in zwaar weer verkeren maar nu melden ook bedrijven als Nestle en L’Oréal dat de omzetontwikkeling minder gunstig verloopt dan eerder verondersteld. Niettemin staat een bedrijf als L’Oréal op een jaarwinst van ruim 20 % en daarmee nagenoeg op een alltime high. Hetzelfde kan worden gezegd over de relatieve waardering van dit bedrijf.

De afgelopen maand was een verheugend koersherstel te constateren van bedrijven die actief zijn in olie, gas en mijnbouw. Shell bijvoorbeeld steeg ca. 10 % in koers maar staat voor dit jaar inclusief dividend nog steeds zo’n kleine 10 % onder water. We zullen zien of dit een tijdelijke opleving is of dat er sprake is van een uitbodemingsproces. De geleerden zijn er nog niet uit waar het met de olieprijs naar toe zal gaan, maar dat is uiteraard niets nieuws.

Mocht het VW schandaal uiteindelijk resulteren in substitutie van diesel- naar benzinemotoren dan betekent dat in elk geval een fikse extra vraag naar brandstof; een dieselmotor is namelijk ca. 30 % zuiniger dan een vergelijkbare benzinemotor. In Frankrijk bijvoorbeeld, is het marktaandeel van dieselmotoren ca. 75 %. Maar dat is natuurlijk iets voor de zeer lange termijn.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Ook deze maand weer fikse uitslagen in de portefeuille.
Alibaba heeft met de publicatie van de derde kwartaalcijfers gezorgd voor herstel van vertrouwen onder beleggers. De groei was sterker dan verwacht en daarmee werden de sceptici de mond gesnoerd. Het aandeel steeg deze maand met maar liefst 40 %. Inmiddels staan we op een aardige winst met deze positie. Het recent aangeschafte Tronox deed het met een koersstijging van 40 % eveneens niet onaardig maar dit tikt niet zwaar aan in de resultaten; het fonds heeft slechts een klein belang. Airbus kwam met prima resultaten en koerst richting een hoogtepunt voor het jaar. In dezelfde sector blijft Rolls-Royce achter. Het bedrijf heeft geen probleem wat betreft omzet en groei voor het komende decennium maar worstelt met de efficiency van de bedrijfsvoering. Dit zou oplosbaar moeten zijn en dus tijdelijk. In november komt het bedrijf met een strategische update. De koers is zodanig afgestraft dat besloten is om op het huidige niveau de positie uit te breiden.

Een ander geval van matige bedrijfsvoering is Deutsche bank. De nieuwe topman windt er geen doekjes om en heeft een rigoureuze sanering aangekondigd. Beleggers zijn sceptisch want dit is niet de eerste keer dat zulks met bombarie wordt verkondigd. De geloofwaardig- heid heeft een stevige deuk opgelopen wat we terugzien in de waardering van deze bank. Met een koers/boekwaarde verhouding van 0,5 behoort de bank tot de laagst gewaardeerde banken ter wereld . Helaas moet de aandeelhouder bij de sanering ook een bijdrage leveren; het dividend voor dit en komend boekjaar wordt geschrapt. Daar staat tegenover dat de DB in tegenstelling tot de meeste andere banken gedurende de financiële crisis van de afgelopen jaren haar dividend weliswaar heeft verlaagd maar niet gestaakt. Lukt het dit keer wel om het roer om te gooien dan is het een spotkoopje.

Ook bij Gemalto, de digitale beveiligingsspecialist, zijn de sceptici inmiddels in de meerder- heid. De groei is dit jaar lager dan verwacht en er wordt steeds meer getwijfeld aan de haalbaarheid van de groeidoelstellingen van dit bedrijf. Het management houdt onverkort vast aan deze doelstellingen. Het bedrijf werd vanwege die groeiverwachting stevig gewaardeerd en daar komen nu scheuren in. Gezien het marktsegment waarin het bedrijf opereert en het feit dat de lagere groei dit jaar wordt veroorzaakt door een onverwachte stopzetting van een groot contract, blijf ik optimistisch gestemd en het fonds zal van de recente koersdaling gebruikmaken om de positie te vergroten.

Corning kwam met de verrassende mededeling dat het de komende 4 jaar 10 miljard dollar, overeenkomend met maar liefst ca. 50 % van de marktkapitalisatie, zal aanwenden voor dividend betalingen en aandeleninkoop.

We verhoogden de positie in Micron deze maand met ca. 20 %. Het lange termijnperspectief is met enkele leidende technologische ontwikkelingen in mijn optiek veel beter dan de markt nu wil geloven. De magnitude van de koersdaling van dit bedrijf dit jaar heeft mij verrast maar daar maken we dan nu gebruik van.

Ten slotte kwamen onze Zwitserse bedrijven Swiss Re en Roche met degelijke resultaten. Net als Corning zal ook Swiss Re overgaan tot extra uitkeringen aan aandeelhouders in de vorm van dividend en aandeleninkoop.

Gegeven de marktwaardering blijft het fonds kritisch met het aanwenden van de cashpositie. Dat heeft er deze maand wel voor gezorgd dat we slechter presteerden dan de markt.

De cashpositie bedraagt nu ca 25 % en is daarmee 5 % lager dan twee maanden geleden.

Den Haag, 1 november 2015

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van oktober 2015 (PDF)