• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in november 2015 een rendement van 1,90 %. Het rendement sinds oprichting (mei 2008) bedraagt 107,92 % of per jaar 14,23 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

De aandelenmarkten lieten zich deze maand niet van de wijs brengen door geopolitieke toestanden en de aanslagen in Parijs. In Europa stegen de koersen enkele procenten, in de VS kwamen de markten op maandbasis nauwelijks van hun plaats. Het jaar is nagenoeg voorbij en we kunnen concluderen dat de Europese aandelenmarkten, met uitzondering van de Engelse markt, voor het eerst sinds jaren beter presteerden dan de Amerikaanse. De Eurostoxx50 index staat op een winst van ruim 11 %. De Amerikaanse S&P500 index staat min of meer onveranderd.

Helaas moeten we ook constateren dat ons fonds voor het eerst in haar bestaan slechter presteert dan de benchmark. De achterstand bedraagt dit jaar ca. 7 % exclusief dividend en dat is niet gering. Zo’n achterstand is niet in één maand goed te maken. Voor ons fonds is 2015 een teleurstellend jaar. We hebben een aantal bedrijven in de portefeuille die dit jaar forse koersdalingen lieten zien. Micron, Glencore, Rolls-Royce en EDF waren de grootste boosdoeners. Op deze posities boekte het fonds een koersverlies van ruim anderhalf miljoen euro wat neerkomt op ca. 7 % van het fondsvermogen. Daarmee is de achterstand ten opzichte van de benchmark verklaard. Het aanhouden van cash heeft in deze stijgende markt ook niet bijgedragen aan het resultaat. Anderzijds hebben we met deze posities ook veel herstelpotentieel, wat het resultaat in de toekomst positief kan beïnvloeden.

Voor de komende maand maakt de markt zich op voor weer een rondje monetaire verruiming van de ECB. De ECB wil meer inflatie zien, wat als redmiddel wordt gezien om de hoge staatsschulden houdbaar te laten zijn. Tot op heden lukt dit niet; de inflatie bungelt rond het nul niveau, geholpen door de dalende energieprijzen en belangrijker nog, de lonen stijgen nauwelijks. Het grootste pluspunt van deze operaties: als u uw hypotheek moet verlengen is het rente tarief aangenaam laag.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

De portefeuille steeg deze maand in lijn met de markt. We schreven in op de ABNAMRO emissie maar kregen slechts een kleine 30 % van de inschrijving toegewezen. Ondanks de nog immer negatieve beeldvorming ten aanzien van het bankwezen in het algemeen waren beleggers blijkbaar gretig genoeg om massaal in te schrijven.

Zoals in ons vorige maandbericht al vermeld is deze maand het belang in Gemalto met 20 % verhoogd. We hebben een beperkte shortpositie ingenomen op Tesla, de producent van elektrische auto’s. De wet van de remmende voorsprong kan dit bedrijf wel eens parten gaan spelen. De balans is zwak, de cashburnrate nog schrikbarend hoog, latent zijn er fikse risico’s met betrekking tot de restwaarde van de leaseportefeuille en wat ook niet helpt zijn berichten dat de kwaliteit van de auto’s tegenvalt. Bovendien zit de concurrentie niet stil. De beurswaarde van 30 miljard laat geen ruimte voor tegenvallers.

De koersdaling van EDF, de Franse elektriciteitsproducent blijft onverminderd doorgaan. Het bericht dat EDF overeenstemming heeft bereikt met de Engelse autoriteiten om samen met een Chinese partij enkele nieuwe kerncentrales in Engeland te bouwen viel slecht. EDF bouwt momenteel in Frankrijk een nieuwe kerncentrale met een gelijk ontwerp en de kosten hiervan zijn inmiddels opgelopen tot 150 % boven de oorspronkelijke begroting. Het Engelse project wordt geschat op maar liefst 24 miljard, dus als het daarmee dezelfde kant opgaat zijn de rapen gaar. Beleggers vertrouwen het niet en nemen het hazenpad.

De veronderstelling dat een ezel zich niet twee keer aan dezelfde balk stoot nemen beleggers kennelijk voor kennisgeving aan. EDF wordt nu gewaardeerd op ca. 6,5 maal de winst en het dividendrendement is bijna 9 %.

Ons fonds heeft wel vertrouwen in EDF en we wachten op signalen van uitbodeming om de positie te vergroten.

De kaspositie van het fonds daalde deze maand tot onder de 25 %.

Den Haag, 1 december 2015

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van november 2015 (PDF)