• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in december 2015 een rendement van – 5,00 %. Het jaar 2015 werd afgesloten met een negatief resultaat van 1,77 %. De benchmark van het fonds behaalde in 2015 een positief rendement van 6,88 %. De Eurostoxx 50 index behaalde in 2015 een rendement van 3,85 %.

Terugblik

Fikse verliezen deze maand op de beurzen waardoor ons fonds het verslagjaar zelfs licht negatief moest afsluiten. Voor ons fonds is dit het eerste negatieve resultaat sinds 2008.

De Europese aandelenmarkten konden, met uitzondering van de Engelse aandelenmarkt, het jaar over het algemeen met beperkte plussen afsluiten. De Europese Eurostoxx 50 index steeg met een kleine 4 %. In Nederland steeg de AEX index met 4 %. De Amerikaanse aandelenmarkt boekte voor het eerst sinds jaren een licht negatief resultaat. 2015 was een jaar met voor veel individuele fondsen extreme uitslagen. Koersdalingen van 50 % of meer waren geen uitzondering. Dat was niet alleen het geval bij kleinere en soms wat obscure beursfondsen maar ook bij –zeer- grote ondernemingen. In Nederland waren het bedrijven als Delta Lloyd, Ballast Nedam, Fagron en Macintosh die hun beurswaarde zagen verdampen met 60 % tot 100%. Over het algemeen deden de sectoren energie, grondstoffen en industrie het matig tot slecht. De implosie van prijzen voor –agrarische- grondstoffen, olie en gas eiste haar tol. “Saaie” aandelen als Unilever, Ahold, Heineken en Wolters-Kluwer waren de winnaars dit jaar. Deze bedrijven profiteerden bovengemiddeld van de zwakke euro en profiteerden ook nog eens van de bereidheid van beleggers om een hogere koerswinstverhouding te accepteren voor dit type ondernemingen. De relatieve waardering van deze ondernemingen bereikte in het verslagjaar een recordhoogte.

In navolging van andere landen werd ook in de eurozone dit jaar de historische stap gezet om massaal staatsschulden op te kopen door de centrale bank. Het beleid wordt ingegeven door de wens zowel de inflatie als de economie aan te wakkeren. De jury is nog immer in beraad of dit beleid eigenlijk wel enig effect heeft. De inflatie in de eurozone is ondanks dit beleid niet gestegen en ook de economische groei is met tienden van procenten niet bepaald uit de startblokken gevlogen. De effecten van het beleid zien we wel terug op de vastgoedmarkten. Ingegeven door de ultra lage rente is de betaalbaarheid van koopwoningen enorm toegenomen. Dit vertaald zich nu een stijging van de aantallen verkochte woningen alsmede stijgende prijzen. Ook de commerciële vastgoedmarkten konden profiteren van het effect van de lage disconteringsvoet. Maar niet alles in dit segment van de vastgoedmarkt is koek en ei. Winkels en winkelcentra staan onder druk. Het onlineshoppen begint in combinatie met een te ruim winkelaanbod zijn tol te eisen. In Nederland legden dit jaar een recordaantal detailhandelsbedrijven het loodje. V&D, DA, Halfords, Kwantum, Manfield, Dolcis en nog enkelen werden in faillissement gestort en zo mogelijk in afgeslankte vorm doorgestart.

Slachtoffers van het rentebeleid zijn pensioenfondsen en levensverzekeraars. Het wordt steeds lastiger enig rendement op de beleggingen te halen.

Ons fonds presteerde voor het eerst in haar achtjarig bestaan slechter dan de markt. In de maandverslagen van dit jaar heeft u al kunnen lezen wat hier de oorzaken van zijn. Wij maken dit jaar mee dat geconcentreerd beleggen in een beperkt aantal ondernemingen ook kan betekenen dat de afwijking van het gemiddelde een neerwaartse is. Zoals eerder gememoreerd boekten we aanzienlijke verliezen op posities in Glencore, Micron, Rolls-Royce, EDF, Mosaic en Shell. We hadden ook enkele winnaars in de portefeuille; Veolia en Airbus stegen beiden met ca. 50 % in koers. De passieve belegger die genoegen neemt met de index was dit jaar de winnaar. Veel gerespecteerde beleggers hadden het moeilijk. Het fonds van Warren Buffet, de meest geroemde belegger ter wereld, daalde met meer dan 10 % in waarde. Ook activistische beleggers als Paulson en Ackman die tientallen miljarden onder beheer hebben, kregen het fiks voor de kiezen met verliezen van 15 % of meer. Niet dat u hier iets aan heeft natuurlijk maar 2015 was blijkbaar niet alleen voor ons fonds een lastig beleggingsjaar.

In het jaarverslag 2015 zal uitgebreid worden ingegaan op de resultaten en het gevoerde beleid.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

De portefeuille daalde deze maand wat minder sterk dan de markt, hetgeen geheel kon worden toegeschreven aan de cashpositie van het fonds. Op het moment dat de koers van Shell daalde tot een niveau van 20 euro heeft het fonds 10.000 aandelen Shell gekocht in combinatie met een geschreven tweejarige put en call met een uitoefenprijs van 20. We ontvingen 6,50 premie per aandeel waarmee de investering per aandeel Shell beperkt blijft tot 13,50. In een worst case scenario krijgt het fonds uit hoofde van de put-optie nog een 10.000 aandelen Shell geleverd tegen een koers van 20. In dat geval ligt de kostprijs van de aandelen op 16,75. Mocht Shell genoodzaakt zijn om het dividend met bijvoorbeeld 25 % te verlagen dan bedraagt het dividendrendement op basis van 16,75 nog steeds een aantrekkelijke 7,75 %. We hebben ruim 20 % van de aandelen Veolia verkocht. Vanwege de almaar stijgende koers is Veolia het fonds geworden met verreweg de zwaarste weging in de portefeuille. Dit is nu teruggebracht tot 6 % van het fondsvermogen en 8 % van de portefeuille exclusief de cashpositie. Het bericht dat marktleider Chemours ( een afsplitsing van chemieconcern Dupont) en nummer twee Tronox besloten hebben om de prijzen van titaniumdioxide per 1 januari te verhogen grepen we aan om de positie in Tronox te verdubbelen. Het blijft een relatief kleine positie van ca. 1 % van het fondsvermogen.

De kaspositie van het fonds bleef per saldo min of meer ongewijzigd en bedraagt ca. 25 % van het fondsvermogen.

U weet het inmiddels, ik laat mij niet verleiden tot allerhande voorspellingen. Ik beperk mij tot de uitspraak dat ik mijn uiterste best zal doen om in 2016 een performance te realiseren die meer in lijn is met wat u de afgelopen 8 jaar van het fonds gewend bent.

Tot slot wens ik alle lezers van het maandbericht een voorspoedig en gezond 2016 !

Den Haag, 1 januari 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van december 2015 (PDF)