• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in januari 2016 een rendement van – 3,96 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds ( april 2008) bedraagt 90,10 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Een zeldzaam slechte start van het jaar voor de aandelenbeurzen. Onze Nederlandse AEX kwam er met een verlies van circa 2,50 % nog genadig vanaf maar elders waren de verliezen veel groter. China verloor ruim 20 %; Duitsland circa 9 % en de Eurostoxx 50 index leverde 7 % in.

Een beurswijsheid luidt: so goes january, so goes the year. Als dit waar mocht blijken te zijn dan hebben we nog wat voor de boeg.
De energiesector kreeg er weer flink van langs vanwege de almaar dalende olieprijs. Dertig dollar per vat werd tot voor kort voor onmogelijk gehouden maar het staat wel op de borden.

Inmiddels hebben al heel wat bedrijven hun voorlopige jaarcijfers gepubliceerd en uitspraken gedaan over het nieuwe jaar. Dat is niet al te rooskleurig. Veel bedrijven kampen met een afvlakkende omzetontwikkeling, stokkende winstmarges en in veel sectoren is sprake van overcapaciteit. Op zich geen ontwikkelingen die erg verrassend zijn; de wereldwijde economische groei is immers gematigd en veel bedrijven hebben sinds de crisis van 2008 aanzienlijk gesneden in de kosten met als gevolg stijgende winstmarges. Dit proces van lagere kosten en stijgende winstmarges lijkt aan zijn einde. Het analistengilde is behoedzamer geworden ten aanzien van de winstontwikkeling van het bedrijfsleven.

De belangrijkste pijler onder de aandelenmarkt blijft de rente. Inmiddels is Japan in navolging van de Eurozone ook overgegaan tot negatieve rente en de markt speculeert al op de mogelijkheid dat de voorspelde kleine reeks van renteverhogingen in de VS reeds in de kiem gesmoord zijn. Deze pijler staat dus nog stevig verankerd en het ziet er niet naar uit dat dit op kortere termijn zal veranderen.

De onzekerheid over winstontwikkeling, China en olieprijs zorgt wel voor een verhoogde mate van risicoaversie bij beleggers.

Een punt van bijzondere zorg is de koersontwikkeling van de bankensector deze maand.
Italiaanse banken leverden het meest in met verliezen tot meer dan 30 %. Ook de Duitse banken leverden fors in en hier kon ING zich niet aan de malheur onttrekken. ING daalde met 15 % in koers en was daarmee een van de grootste verliezers onder de AEX fondsen.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Onze portefeuille daalde met circa 4 % in waarde en presteerde daarmee enkele procenten beter dan het marktgemiddelde. De forse koersdalingen van de Duitse banken deed veel pijn. In het geval van de Deutsche bank was dit verklaarbaar; de herstructurering en de afwikkeling van juridische claims duurt veel langer c.q. is kostbaarder dan verwacht. Bij de Commerzbank is niet duidelijk wat de koersval veroorzaakt heeft, behoudens het feit dat de hele bankensector slecht ligt. Een andere verhoudingsgewijs forse verliespost in de portefeuille betrof Alibaba. Prima cijfers, die beter waren dan de verwachting van de markt konden geen tegenwicht bieden aan het algehele negatieve sentiment rond China. Alibaba daalde bijna 20 % in koers en dat was in lijn met de Chinese beurs.

De shortpositie van het fonds in Tesla profiteerde van de onrust op de beurzen. Tesla leverde deze maand ruim 20 % in en zorgde daarmee voor een relatief aanzienlijke (ongerealiseerde) winst op deze positie.

De wilde koersfluctuaties van de afgelopen maand boden ook kansen.
Ons fonds verkocht kortlopende puts met een onderliggende waarde van 1 miljoen euro op de AEX index als synthetische belegging. De puts hebben een uitoefenprijs van 410 punten en staan bij het sluiten van de maand in ruime mate “out of the money”.
Ook verkochten we puts op Gemalto met een looptijd van een halfjaar.

Het fonds heeft de afgelopen jaren -vooral vanwege de lage rente- beleggingen in verzekeraars gemeden. Het recente bericht van Aegon dat deze verzekeraar een surplus aan eigen vermogen heeft en dat verwacht wordt dat, ondanks de lage rente, een rendement op het eigen vermogen van ca. 10 % binnen afzienbare tijd haalbaar moet zijn heeft ons over de streep getrokken. Het management van Aegon hebben we de afgelopen jaren niet kunnen betrappen op loze beloften. Op basis van de gedane uitspraken is het bedrijf met een beurswaarde die minder dan 50 % van de boekwaarde bedraagt wel heel mager gewaardeerd. Er is besloten een positie in te nemen. Het fonds kocht aandelen Aegon ter grootte van 2 % van het fondsvermogen en schreef éénjarige putopties waarmee het belang potentieel verhoogd wordt tot 3 % van het fondsvermogen.

De koersdalingen bij Alibaba en Commerzbank werden aangegrepen om de belangen wat verder te vergroten.

Met inbegrip van de geschreven putopties daalde de cashpositie van het fonds deze maand tot 17 % van het fondsvermogen.

Den Haag, 31 januari 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van januari 2016 (PDF)