• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in februari 2016 een rendement van 0,80 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds ( april 2008) bedraagt 91,62 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Weer een maand met veel hectiek op de beurzen. Gedurende de maand fikse verliezen die uiteindelijk grotendeels werden ingelopen. De Eurostoxx 50 index daalde deze maand met ca. 3 % waarmee het verlies voor dit jaar op ca. 10 % komt. Net als in januari deed onze AEX het relatief goed met een bescheiden verlies van 1,5 % voor deze maand en ca. 4 % voor het jaar. De AEX is hiermee dit jaar een van de best presterende indices binnen Europa.

De veelgeplaagde energie- en grondstoffensector beleefde eindelijk eens een goede maand. Tegen het heersende sentiment in stegen de koersen. De rente op langjarige staatsleningen daalde deze maand verder en het laagterecord van begin 2015 komt weer in zicht. De rente op 10 jarige Duitse staatsleningen stond aan het einde van de maand op 0,10 %. Dit maakten we vorig jaar ook al mee en dat kon niet voorkomen dat aandelen van banken en verzekeraars het toen goed deden. Inmiddels denkt de markt daar heel anders over, ook deze maand had deze sector het moeilijk. De fikse koersfluctuaties zorgen voor relatief hoge premies voor opties. Ook deze maand maakte het fonds gebruik van deze ontwikkeling om enkele synthetische beleggingen te realiseren met behulp van putopties.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Het fonds besloot om de koersdalingen aan te grijpen om een deel van de aanwezige cash aan te wenden. Allereerst werd een synthetische belegging gedaan in de AEX in de vorm van het verkopen van putopties AEX 400 per december 2016. Het fonds ontving ca. 40 punten premie per optie. Ook werd een synthetische belegging gedaan in de Engelse FTSE 100 index. De Engelse beurs kent verhoudingsgewijs veel bedrijven in de energie- en grondstoffensector. Het mogelijke prijsherstel in deze sectoren kan deze index een bovengemiddelde lift geven.

Voorts werden deze maand de belangen in Aegon, Alibaba en EDF op aantrekkelijke koersniveaus vergroot.

Ten slotte namen we een nieuwe positie in het offshore bedrijf Transocean.

Transocean is s’werelds grootste exploitant van offshore boorinstallaties. In de dagen dat alles niet op kon bereikte de koers een hoogtepunt van 170 en daar is nu slechts 9 van over. De lage olieprijzen zorgen voor minder opdrachten resulterend in overcapaciteit en prijsdruk. Vanwege de lange doorlooptijden in deze tak van sport is een herstel van de bedrijvigheid en dat van de prijzen niet snel te verwachten. Binnen de sector heeft Transocean een sterke balans en verplichtingen uit hoofde van investeringen alsmede aflossingen op uitstaande leningen zijn voor de komende jaren voldoende afgeschermd. Er zullen ongetwijfeld enkele concurrenten in de komende paar jaar het loodje leggen maar in mijn opinie zal dit niet voor Transocean gelden. De aandelenkoers van het bedrijf weerspiegelt in ruime mate de stand van zaken en de onzekere toekomst. Om een idee te geven; de beurswaarde van het bedrijf is ca. 3 miljard dollar, het bedrijf beschikt over 2,5 miljard aan liquiditeiten en het eigen vermogen (ruim 50 % van het balanstotaal) bedraagt 14 miljard.

Het fonds wil een bescheiden belang opbouwen in combinatie met langjarige geschreven call en putopties wat de kostprijs van de aandelen met nog eens zo’n 45 % kan drukken. In eerste instantie zijn aandelen gekocht en zijn langjarige puts verkocht. Met het verkopen van calls wordt nog even gewacht in de veronderstelling dat de koers op korte termijn wat kan opveren. Een typisch geval van kopen wanneer niemand het wil hebben. Een hoog risico dat wel maar de mogelijkheid van een zeer hoog rendement zonder dat daar koersstijging voor nodig is. Sterker nog, zelfs een koersdaling van nog eens 45 % kan opgevangen worden alvorens een verliessituatie optreedt.

De vorige maand geschreven putoptie positie op de AEX met februari als einddatum expireerde waardeloos en de ontvangen optiepremie kon als winst in de boeken worden bijgeschreven.

De netto cashpositie van het fonds bedroeg per maandultimo 12 %.

Den Haag, 1 maart 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van februari 2016 (PDF)