• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in maart 2016 een rendement van 1,50 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds ( april 2008) bedraagt 94,49 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Voor de zoveelste keer met dank aan de ECB konden de aandelenmarkten de opgelopen verliezen enigszins inlopen. De ECB kondigde een aantal extra verruimende monetaire maatregelen aan, onder andere het invoeren van een “geld toe loket” voor banken die bij de ECB lenen en dit vervolgens als krediet in de private sector uitzetten. Het moet niet gekker worden.

De kritiek op het historisch ongekende beleid van deze centrale bank neemt evenwel toe. Waren het eerst vooral kritische geluiden over de kans op hyperinflatie vanwege dit beleid, nu komen er ook kritische geluiden die wijzen op de ongewenste bijeffecten van dit beleid. Pensioenfondsen zitten met de handen in het haar en er bestaat ook de vrees dat dit beleid een belangrijke pijler onder het bedrijfsmodel van het bankwezen ondergraaft, zijnde kortlopend geld aantrekken en langdurig uitzetten met een marge daartussen.

De woningmarkt spint garen bij dit beleid. Het aantal verkochte woningen in Nederland blijft stijgen en in diverse gemeenten is alweer sprake van schaarste op de woningmarkt en hebben de verkopers het heft stevig in handen.

De aandelenmarkt profiteert vooralsnog niet mee. Op dit moment is de angst in de markt voor dalende winsten van groter gewicht dan het inmiddels aloude adagium dat er vanwege de lage rente geen enkel ander alternatief is voor belegging dan aandelen.

De koers van de euro is deze maand ten opzichte van de dollar zelfs gestegen en dat ondanks de nieuwe maatregelen van de ECB.

Dit past bij toenemende besef dat het beleid van de ECB steeds minder effect sorteert.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Vorige maand nam het fonds een positie in Transocean en de strategie was om bij een stijgende koers langjarige calls op de aandelen te verkopen. De koers steeg in het begin van de verslagmaand aanzienlijk en het fonds greep deze kans aan om de calls te verkopen. In plaats van een call met uitoefenprijs 8 kon zelfs een call met uitoefenprijs 10 worden verkocht. De ontvangen premie was dusdanig hoog dat met inbegrip van de opbrengst uit hoofde van de verkochte putopties, de aandelen nu gratis zijn. Daar staat natuurlijk nog wel tegenover dat het fonds de verplichting heeft om een zelfde hoeveelheid aandelen te kopen voor een koers van 8. In een worst-case scenario komt de kostprijs per aandeel uit op 4. Het aandeel Transocean sloot de maand af op een koers van ca. 9.

Opvallend dit jaar is de zwakke koersontwikkeling van farmaceutische bedrijven. Vaak zien we in een verkiezingsjaar in de VS retoriek van politici die de oorzaak van stijgende kosten van de zorg bij deze industrie leggen. Angst voor maatregelen vanuit de politiek zorgt dan voor druk in de markt. Tot op heden is die angst onterecht gebleken. Daarnaast doet het drama rond de grote farmaceut Valeant de sector bepaald geen goed. Boze tongen beweren dat hier sprake is van een tweede Enron. Dat zal wellicht waar kunnen zijn maar het is natuurlijk een individueel geval.

Het fonds maakte gebruik van de koersdalingen om het belang in Teva -de producent van generieke geneesmiddelen- te verhogen. In de planning staat om ook het belang in Roche wat op te hogen. Beide aandelen zijn dit jaar een kleine 20 % in koers gedaald. En wel heel forse daling voor deze stabiele bedrijven.

De netto cashpositie van het fonds bedraagt na verwerking van het effect van derivaten per de maandultimo 11 %.

Den Haag, 1 april 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van maart 2016 (PDF)