• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in april 2016 een rendement van 1,05 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds ( april 2008) bedraagt 95,80 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Het sentiment op de beurzen werd deze maand vooral gedreven door de kwartaalresultaten. De veelgeplaagde bankensector liet wat herstel zien naar aanleiding van de gepubliceerde kwartaalcijfers. In grote lijnen vielen de cijfers van banken mee, de markt had zich opgemaakt voor slechtere resultaten. Bij de grote oliemaatschappijen het zelfde beeld; hoewel er sprake was van fikse winstdalingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar had de markt op nog mindere resultaten gerekend. Bij de technologiesector een meer verdeeld beeld, zowel winnaars als verliezers maar per saldo was er sprake van een negatieve trend. Vooral gevestigde namen deden het slecht; Apple, Google, Microsoft en IBM daalden allen fiks in koers.

In de maanden februari en maart zagen we voorzichtige tekenen prijsherstel op zowel de oliemarkt als op andere grondstoffenmarkten. In de verslagmaand versnelde het prijsherstel. Na het dieptepunt in januari van ca. 30$ per vat is de prijs inmiddels al weer gestegen tot boven de 45$ per vat. Niet verwonderlijk dus dat de koersen van bedrijven deze sector weer in de lift zitten. Royal Dutch/Shell is dit jaar ca. 10 % in koers gestegen en daarmee een van de best presterende aandelen van de AEX.

Het valt bepaald niet mee om dit jaar wat rendement op de beurs te maken. De forse verliezen die in januari en februari op de borden stonden zijn weliswaar grotendeels ingelopen maar het beeld blijft grimmig. De meeste Europese aandelenindices staan nog op verliezen van ca. 5 %. De rente op nul geeft natuurlijk veel steun aan de beurs maar anderzijds groeit ook het besef dat de rente niet voor niets op nul staat. Er is simpelweg gesproken weinig groei in de economie te bespeuren. En dat begint zich te vertalen in stagnerende winsten bij bedrijven nu het meeste vet de afgelopen jaren al is weggesneden. Het lijkt erop dat de markt nu gevoeliger is voor de winstontwikkeling en minder oog heeft voor de waardering van de markt afgezet tegen de rentevoet.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Zoals in het vorige maandbericht al aangekondigd is deze maand het belang in Roche verhoogd. De koers is fors gedaald, mede vanwege geruchten in de markt dat grootaandeelhouder Novartis haar belang in Roche wil verkopen. Overigens is Roche op deze gedaalde koers nog steeds geen koopje maar wel waar voor je geld. Net als in de markt had ook onze portefeuille te maken met soms heftige marktreacties op kwartaalresultaten. Onder aan de streep maakte het per saldo weinig uit, het fonds kon deze maand een kleine plus noteren.

De netto cashpositie van het fonds bedraagt na verwerking van het effect van derivaten per de maandultimo 13 %.

Den Haag, 1 mei 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van april 2016 (PDF)