• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in mei 2016 een rendement van 0,00 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds ( april 2008) bedraagt 96,60 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Het enige wat deze maand als verrassend mag worden omschreven is de uitspraak van de Amerikaanse centrale bank dat een renteverhoging er toch wel voor deze zomer in lijkt te gaan zitten. De markt had deze renteverhoging op z’n vroegst ergens in het najaar verwacht.

Niet verrassend is het om te zien dat het in Frankrijk niet mogelijk blijkt te zijn om hervormingen door te voeren. Hervormingen in de arbeidswetgeving worden met fel protest begroet en er wordt weer lustig gestaakt. Ik heb het al eerder in een maandbericht gesteld, feitelijk is Frankrijk het grote probleem binnen de eurozone. Het land is qua economie te groot en qua politiek te machtig om a la Griekenland even de maat te worden genomen. Ook de ECB roept dat er hervormd moet worden maar dwingt vervolgens niets af. Door het ECB beleid van het massaal opkopen van staatsleningen is de rente extreem laag maar belangrijker nog is de tucht van de markt geëlimineerd. Ik vraag me ten stelligste af of zonder het ECB experiment een land als Frankrijk nog tegen acceptabele voorwaarden haar enorme schulden zou kunnen blijven financieren zonder geloofwaardig hervormingsprogramma. De ECB probeert met haar beleid tijd te winnen om politici hervormingen te kunnen laten doorvoeren. In een aantal gevallen wordt het tegengestelde effect bereikt; de lage rente vermindert juist de druk om te hervormen.

Het begint eentonig te worden, de markten blijven per saldo zijwaarts presteren. En dat is niet onbegrijpelijk gelet op de omgevingsfactoren In de participantenvergadering van deze maand hebben we het er nog over gehad, in de huidige markten is het niet eenvoudig om de rendementen te realiseren die we gewend waren.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Onze portefeuille maakte deze maand pas op de plaats. Zoals eerder aangekondigd hebben we het belang in Teva nog wat verder opgehoogd. Na aanvankelijk groot optimisme is de markt sceptisch geworden met betrekking tot een vorig jaar aangekondigde zeer grote overname door Teva. De overname is nog steeds niet goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en de markt begint te twijfelen of de betaalde prijs niet te hoog is. Het fonds ziet de twijfel is de markt als een goede mogelijkheid om het belang in deze marktleider van generieke medicijnen wat verder op te voeren. Hopelijk gaat het met Teva dezelfde kant op als met medicijnenfabrikant Roche. Ook hier kocht het fonds recentelijk wat aandelen van bij op een moment dat de markt uitverkoop hield. Inmiddels is de koers van Roche met een kleine 10 % hersteld.

De netto cashpositie van het fonds bedraagt na verwerking van het effect van derivaten per de maandultimo 15 %

Den Haag, 1 juni 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van mei 2016 (PDF)