• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in juli 2016 een rendement van 3,40 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds ( april 2008) bedraagt 98,60 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Overgaan tot de orde van de dag. Dat is denk ik de beste omschrijving van het gedrag van de aandelenmarkten de afgelopen maand. De focus lag deze maand vooral op de stroom aan halfjaarcijfers die de markt te verwerken kreeg. Het Britse referendum is voorlopig geen nieuws meer. Deze halfjaarcijfers gaven een wisselend beeld. De winstdalingen in de oliesector bijvoorbeeld waren groter dan verwacht; anderzijds waren de winsten van de Europese autofabrikanten weer een stuk beter dan verwacht. Het algemene beeld is dat er weinig bedrijven zijn die autonome omzetgroei van enige importantie kunnen melden. Het is bij veel bedrijven en sectoren sprokkelen geblazen. Natuurlijk niet bevreemdend bij een economische groei die in het westen rond de 1 a 1,5 % ligt en dat van de BRIC landen er minstens twee brak zijn.

De teruggekeerde rust op het Europese politieke front woog kennelijk zwaarder dan de gemengde winstcijfers want de aandelenmarkten konden deze maand plussen van rond de 3 à 4 % noteren.

Bankaandelen herstelden enigszins van de enorme verliezen die in juni werden geleden. Het herstel werd beperkt doordat beleggers eerst de uitslag van de bankenstresstest willen afwachten. Deze uitslag kwam afgelopen vrijdag na sluiting beurs. Volgens mij viel het allemaal wel mee op de usual suspects na. Zelfs de veelgeplaagde Deutsche bank kwam redelijk uit de bus. De Nederlandse banken staken gunstig af bij de rest. Alleen de Rabo viel op met een tamelijk zwak resultaat. Het nut van deze stresstests is discutabel; tijdens de eerste Europese bankenstresstest slaagden zo’n beetje alle Griekse banken en we weten hoe het daarmee afgelopen is.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Onze portefeuille steeg met 3,40 % in waarde en dat was in lijn met de markt. Het fonds staat voor het eerst dit jaar in de plus, en wel met 0,70 %. Geen getal om over naar huis te schrijven maar afgezet tegen het Europees gemiddelde niet onaantrekkelijk.

Vanwege de koersstijgingen daalden de waarde van de geschreven putopties op de AEX fors. Het fonds besloot daarop de AEX puts met augustus als expiratiemaand te sluiten en de winst zeker te stellen.

Het fonds nam gedeeltelijk winst op de derivatenpositie op de Engelse FTSE 100 index. De helft van de positie werd verkocht met een fraai rendement van ruim 100 %. Door deze acties is de liquiditeitspositie van het fonds weer gestegen tot ca. 12 % van het fondsvermogen.

Tenslotte kan ik u mededelen dat het halfjaarbericht gereed is en op de website van het fonds is geplaatst. U vindt halfjaarbericht onder de categorie publicaties, of download de PDF van het halfjaarbericht 2016.

Den Haag, 31 juli 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van juli 2016 (PDF)