• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in augustus 2016 een rendement van 2,30 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds ( april 2008) bedraagt 103,50 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Een zeldzaam rustige maand voor de financiële markten. De markten waren blijkbaar met vakantie en dat is wel zo prettig in deze periode waarin de meeste mensen eveneens vakantie vieren, zo ook uw fondsbeheerder.

De markten waren per saldo licht positief gestemd maar niettemin waren er een aantal opmerkelijke koersbewegingen van individuele fondsen, vaak ingegeven door de bekendmaking van halfjaarcijfers.

Vorige week vierden centrale bankiers hun jaarlijkse uitje en de boodschap die bleef hangen was dat in de VS de rente dit jaar waarschijnlijk met 0,50 % zal worden verhoogd tot 0,75 %. Natuurlijk nog geen rentepercentage waar de aandelenmarkt van zal schrikken, maar het geeft wel aan dat er zo langzamerhand een normalisatie van het monetaire beleid in de VS staat aan te komen. Nu de eurozone nog.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Onze portefeuille steeg met 2,30 % in waarde en dat was fractioneel meer dan het marktgemiddelde.

Het begint er op te lijken dat de markt eindelijk gaat erkennen dat Alibaba een mooi groeifonds is. De halfjaarcijfers waren –wederom- veel beter dan verwacht en de koers steeg deze maand met een kleine 20 %. Ook op de huidige koers is het aandeel nog aantrekkelijk gewaardeerd zeker in vergelijking met de bekende Amerikaanse internetreuzen. Met dank aan deze spurt is Alibaba inmiddels een top5 positie van ons fonds geworden. De cijfers van de Nederlandse banken waren meer dan behoorlijk en ook hier stegen de koersen bovengemiddeld. Ons fonds profiteerde mee, met dank aan het recent uitgebreide belang in ABNAMRO.

Een andere hoogvlieger was AMG. De koers steeg deze maand met een kleine 40% en dit jaar is de koers verdubbeld. Ook hier geldt volgens mij hetzelfde als bij Alibaba, nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd en volop perspectief.

Dan titaniumdioxide producent Tronox. Het fonds besloot winst te nemen op deze positie. In de verslagmaand werd 80 % van de positie verkocht. Er werd een aanzienlijk positief resultaat gerealiseerd, namelijk een kleine 200 % en dat in minder dan één jaar tijd. U begrijpt het al, daar had het fonds meer aandelen van moeten hebben.

Deze maand werd ook de resterende longpositie in de Engelse FTSE100 aandelenindex met een aantrekkelijke winst verkocht.

De geschreven calls op de AEX met expiratiemaand augustus werden begin van de maand voor een gering bedrag teruggekocht, daarmee werd ca. 90 % van de ontvangen premie als winst gerealiseerd.

De positie in Teva werd deze maand nogmaals uitgebreid. Teva heeft eind juli de benodigde middelen (20 miljard!) opgehaald om de overname van generieke medicijnentak van Allergan te financieren. Vastrentende beleggers vielen over elkaar heen om geld te mogen uitlenen aan Teva. Er zijn verschillende leningen uitgegeven met diverse looptijden en valuta. Het gemiddelde rentepercentage bedraagt circa twee . Aandeelhouders zijn veel terughoudender. De mogelijkheid dat per 2018 een belangrijke winstmaker van Teva (het middel copaxone) haar patent verliest houdt de gemoederen bezig. De vastrentende belegger tilt hier minder zwaar aan gezien de belangstelling om betaalde goodwill te financieren tegen een gering percentage; Teva kon wel 60 miljard ophalen, zo groot was de belangstelling.

Hier klopt iets niet, of de vastrentende belegger ziet geen risico wat er wel is of andersom in het geval van de aandeelhouder. Op basis van koerswinstverhouding en geprognotiseerde vrije cash flow voor de komende jaren is het aandeel –te- goedkoop. Ik hou het erop dat de aandelenmarkt het te somber inziet. De positie in Teva heeft per heden een marktwaarde van ruim 1 miljoen dollar.

Een deel van de gerealiseerde winst op aandelen Tronox werd herbelegd in Mosaic, de producent van fosfaat en kalium.

Door het vrijvallen van verplichtingen uit hoofde van putopties, de verkoop van longderivaten en het saldo van aan- en verkopen deze maand is de cashpositie van het fonds per de maandultimo gestegen tot ca. 20 %.

Den Haag, 1 september 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van augustus 2016 (PDF)