• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in september 2016 een rendement van 0,40 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds ( april 2008) bedraagt 104,30 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Net als in augustus bleven de aandelenindices nagenoeg onveranderd maar was er veel vuurwerk op individueel niveau. Vooral Deutsche bank (DB) hield de gemoederen bezig en deze bank haalde zelfs enkele keren de voorpagina van de niet-financiële pers. Er is al veel gezegd en geschreven over deze bank, die als één van de weinige grote internationaal opererende banken de crisis van 2008/2009 zonder staatsteun doorkwam, winst bleef maken en ook het dividend (weliswaar op een lager niveau) kon continueren. Dat er bij deze bank niet alleen edelmannen werkten bleek in de jaren daarna.

Ik blijf bij mijn opinie dat de opgelegde boetes gewoonweg bizar zijn en tot op de dag van vandaag begrijp ik niet dat het bankwezen deze boetes slaafs accepteert in plaats van de zaak door de onafhankelijke rechter te laten beoordelen. Ongetwijfeld speelt hier mee dat leidinggevenden van een bank liever de aandeelhouder laten opdraaien voor de boetes dan de kans te lopen persoonlijk in het beklaagdenbankje te worden geplaatst. Het is in wezen toch absurd dat de kwesties worden afgedaan met een –enorme- geldboete zonder dat er enige strafvervolging van betrokken personen plaatsvindt.

De problemen van DB worden voornamelijk veroorzaakt door opgelegde boetes voor zaken uit een bijna grijs verleden. DB heeft veel vertrouwen verloren en het zal een hele tour de force worden om dat geschonden vertrouwen te herstellen.

DB is een zogeheten “systeembank” en dat was afgelopen maand goed zichtbaar. De gehele bank- en verzekeringssector stond onder druk en de koersen daalden over een breed front.

De energiemarkt kende aan het einde van de verslagmaand een opleving na de bekendmaking van een akkoord tussen Saoedi-Arabië en Iran over een productieplafond. De eerstvolgende Opec vergadering is eind november en pas dan kan met meer zekerheid worden ingeschat of er inderdaad een wijziging in het huidige oliebeleid van Saoedi- Arabië c.q. de Opec zal plaatsvinden.

De jaarlijkse autotentoonstelling van Parijs liet zien dat we niet ver meer af staan van een doorbraak van de weliswaar nog niet goedkope maar inmiddels wel beter betaalbare elektrische auto met een fatsoenlijke actieradius. Veel grote merken kondigden aan binnen enkele jaren met volledig elektrische modellen op de markt te komen. Het lijkt erop dat hype rond het nieuwe model van Tesla een versnelling teweeg heeft gebracht in de strategie van de grote autofabrikanten.

Anderzijds de constatering dat mede vanwege het Volkswagen schandaal de zuinige dieselmotor onherroepelijk op zijn retour is.

De impact van deze ontwikkelingen op olieconsumptie, elektriciteitsbehoefte en opwekking kunnen binnen zo’n vijf à tien jaar aanzienlijk zijn.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

De participatiewaarde steeg deze maand met 0,40% . Daarmee kwam de waarde per participatie net onder de € 50.000 uit. Het fonds presteerde deze maand licht beter dan de markt. De portefeuille had te lijden van de ophef rond de Deutsche bank. Het belang van DB in de portefeuille is gedaald tot minder dan 1 % van het fondsvermogen; helaas niet vanwege verkopen maar vanwege koersdaling.

Een andere stevige daler deze maand was Mosaic, de fosfaatproducent. Een lek in een mijn veroorzaakt het weglekken van licht radioactief afvalwater. Volgens het bedrijf zelf is er geen sprake van gezondheidsrisico’s maar beleggers nemen het zekere voor het onzekere en verkochten de aandelen. Mosaic daalde deze maand met ca. 20%. In dezelfde sector zette het koersherstel van Glencore gestaag door. Glencore steeg in de verslagmaand met ruim 20 % in koers en dit jaar is de koers ruimschoots verdubbeld.

Alibaba en Micron noteerden ook deze maand hoger. Beide fondsen konden deze maand ca. 10 % waardestijging boeken. Vorig jaar was Micron (na enkele jaren van zeer goede prestaties) nog de grootste verliespost van ons fonds, dit jaar lijkt de belegger het vertrouwen in Micron hersteld te hebben. Micron is dit jaar met ca. 25 % in koers gestegen. Om weer op het niveau van begin 2015 te komen is er een koersverdubbeling nodig, we hebben dus nog even te gaan.

Het fonds verkocht in de verslagmaand wederom aandelen Tronox, er resteert nu nog een bescheiden positie. Op aandelen Gemalto werd aan het begin van de maand voor circa 50 % van de totale positie kortlopende callopties geschreven en wel de december 65 serie.

De Amerikaanse verkiezingen zijn aanstaande. Het is niet ondenkbaar dat de markten de komende weken bovengemiddeld volatiel zullen zijn vanwege het Trump yes/no effect. Mede in verband daarmee houdt het fonds een relatief forse liquiditeitspositie aan. Per eind september bedroeg de cashpositie van het fonds na verrekening van verplichtingen uit hoofde van derivaten circa 18 %.

Den Haag, 3 oktober 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van september 2016 (PDF)