• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in oktober 2016 een rendement van 0,51 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds ( april 2008) bedraagt 105,20 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

En alweer een maand waarbij de aandelenindices pas op de plaats maakten. Vorige maand schreef ik: “net als in augustus bleven de aandelenindices nagenoeg onveranderd maar was er veel vuurwerk op individueel niveau”. Deze zinsnede kan naadloos in dit maandverslag worden gevoegd. In reactie op kwartaalcijfers waren er soms opvallende koersuitslagen, overigens meestentijds negatief. In Nederland waren het onder meer brillenverkoper Grand Vision, ingenieursbureau Arcadis, beddenverkoper Beter Bed en digitaal beveiliger Gemalto die fors in koers daalden vanwege het niet inlossen van verwachtingen van de markt. De financiële sector presteerde de afgelopen maand wederom goed . De dit jaar geleden verliezen zijn weliswaar nog niet goedgemaakt maar aanzienlijk minder dan enkele maanden geleden. Meevallende cijfers, wegebbende commotie rondom Deutsche Bank en oplopende kapitaalmarktrente gaven de sector de broodnodige ondersteuning. Oplopende kapitaalmarktrente klinkt wel heftiger dan feitelijk het geval is. De rente op Nederlandse 10 jarige staatsleningen is opgelopen tot ca. 0,25 %. Van de zomer schommelde deze rond de nulstand en was zelfs enkele malen negatief. Het zijn natuurlijk kruimels, het woord rentenieren kan nog steeds uit het woordenboek worden geschrapt.

De markt maakt zich op voor een aanstaand ECB besluit over de te voeren monetaire politiek voor 2017. Het huidige opkoopprogramma van 80 miljard per maand loopt in maart 2017 af. Het programma kraakt in zijn voegen. De ECB heeft zichzelf grenzen opgelegd met betrekking tot het minimum rendement wat een op te kopen lening moet hebben. Bovendien wordt er opgekocht naar rato van het economische gewicht van de deelnemende landen. Vooral Duitse leningen zijn schaars geworden, de vijver dreigt te worden leeggevist. Nagenoeg niemand in de markt rekent erop dat het opkoopprogramma abrupt wordt beëindigd in maart. Het schaarsteprobleem met Duitse en in mindere mate Nederlandse staatsleningen moet wel worden opgelost. Als dit gebeurt door de koppeling los te laten met het economisch gewicht van een deelnemend land dan gaan we een situatie krijgen waarbij de ECB zich vooral ontfermt over enorme hoeveelheden staatsleningen van Franse, Italiaanse etc. origine. Zoals u weet, de stem van de Duitse vertegenwoordiger in het bestuur van de ECB weegt even zwaar als die van de afgevaardigde van bijvoorbeeld Malta of Cyprus, dus hou rekening met het ondenkbare.

Er is de laatste maanden sprake van aanzienlijke activiteit op het fusie- en overnamefront. Er wordt- vooral in de VS- stevig gekocht en de benodigde financiering is ruimschoots beschikbaar tegen ongekend lage rentes. Het lijkt haast wel of er een rush plaatsvindt om nog op tijd te zijn om tegen zulke aantrekkelijke rentetarieven geld te lenen.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

De participatiewaarde steeg deze maand met 0,51% . Het fonds presteerde deze maand fractioneel beter dan de markt. Plussen en minnen hieven elkaar op. Opvallend was het koersverlies van Gemalto, de digitale beveiliger van pinpassen, paspoorten, simkaarten, mobiele betaalsystemen etc. De beloofde winstgroei zit er voorlopig niet in. De markt en ook ons fonds was al sceptisch over de erg ambitieuze groeidoelstellingen maar dat deze tot nul worden teruggebracht is veel negatiever dan verwacht. Het fonds had vorige maand al callopties op Gemalto verkocht maar dat maakt de koersdaling bij lange na niet goed. De bekendmaking van de gewijzigde doelstellingen zal deels ook te maken kunnen hebben met het aantreden van een nieuwe topman bij Gemalto. Met deze veronderstelling in het achterhoofd is besloten om de positie aan te houden. Het aandeel is voldoende in koers teruggezet.

Opvallend is de opmars van ABNAMRO. In de zomer vergrootte ons fonds het belang in deze bank na een fikse koersdaling. Sindsdien is het aandeel met ca. 25% in koers hersteld. In deze sector is over de hele linie sprake van herstel maar ABNAMRO spant duidelijk de kroon. Fusie en overnamegeruchten rondom de bank versterken het herstel. Deutsche bank kon wat koersherstel noteren na bekendmaking van kwartaalcijfers die veel beter waren dan verwacht. De markt is uiterst sceptisch rondom deze bank en de vraag is dan ook in welke mate deze cijfers zijn georkestreerd. Ook deze maand stonden onze aandelen in de farmaceutische industrie ( Roche en Teva) onder druk. Vooral Teva moet het ontgelden en het is speculeren naar de reden. De meerjarenraming die het bedrijf recentelijk heeft gepubliceerd is niet te rijmen met de koersontwikkeling van de afgelopen maanden. Half november zal Teva haar derdekwartaalcijfers publiceren en krijgt de markt mogelijkerwijs wat meer inzicht of de recente koersdaling een al dan niet terechte is. Ons fonds staat op het punt om de positie in Teva middels een optieconstructie uit te breiden.

Het fonds sloot de nog openstaande positie van geschreven puts op de AEX. Met nog twee maanden looptijd te gaan en een restantpremie die circa 5 % bedraagt van het oorspronkelijk ontvangen premiebedrag is het verstandig een dergelijke positie af te wikkelen.

De cashpositie van het fonds bedroeg per de maandultimo ca. 21 %.

Uit hoofde van geschreven putopties heeft het fonds –latente- afnameverplichtingen ter grootte van ca. € 750.000

Den Haag, 31 oktober 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van oktober 2016 (PDF)