• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in november 2016 een rendement van 2,42 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds ( april 2008) bedraagt 110,00 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Over de verrassende verkiezingsoverwinning van “The Donald” heeft elke zichzelf respecterende talking head al zijn zegje gedaan. U heeft zich meer dan voldoende kunnen verdiepen in allerhande verklaringen en analyses dus daar laat ik het dan ook bij. De Amerikaanse beurs heeft dat zegje inmiddels ook gedaan: de kapitaalmarktrente in de VS is opgelopen en er heeft een opvallende sector-rotatie plaatsgevonden. Veel hooggewaardeerde tech- en defensieve aandelen werden in de verkoop gedaan en meer cyclische bedrijven, lokaal opererende bedrijven alsmede banken en verzekeraars waren voor het eerst sinds tijden weer gevraagd. Beleggers met een hoge concentratie aandelen in tech- en defensieve sectoren hadden een moeizame maand met verhoudingsgewijs slechte resultaten. De Amerikaanse S&P 500 index kon desondanks per saldo een behoorlijke plus noteren van ruim 3 %. Een door velen voorspeld Armageddon op de aandelenmarkt na een verkiezing van Trump bleek dus loos alarm. Voor obligatiebeleggers waren de druiven zuur. De stijgende rente zorgde voor verliezen, vooral op langlopende obligaties.

Kort samengevat denkt de markt dat het beleid van Trump zal resulteren in oplopende inflatie en rente alsmede een toename van het federale begrotingstekort. Het meer op de interne markt gerichte deel van het Amerikaanse bedrijfsleven zal verhoudingsgewijs het meest profiteren van het Trump beleid.

Beleggers horen vooruit te lopen maar dit gaat wel heel vlot. Het plan van Trump om fiks te investeren in infrastructuur heeft een voorbereidingstijd van tenminste anderhalf jaar. Daarbij, uit het recente verleden weten we dat Japan een soortgelijke exercitie heeft uitgevoerd. Daar licht op iedere hoek van de straat inmiddels een brug of viaduct maar het heeft niet gezorgd voor een groei van de economie, eerder heeft het een krimp van de economie tegengehouden. In Japan bedraagt de staatsschuld ruim 200 % van het BNP en de enige kopers van staatsleningen zijn de centrale bank en aan de overheid gelieerde pensioenfondsen. Het is daar wachten op de aankondiging dat de staatsschuld wordt afgestempeld c.q. voor eeuwig wordt gestald in de boeken van de centrale bank. De VS zijn zeker geen Japan, maar een combinatie van belastingverlaging en ophoging van de overheidsuitgaven is niet zonder gevaar. In de VS is onder Reagan al een keer een dergelijk spel gespeeld. De omstandigheden waren toen wel anders, hoge inflatie en rente, relatief lage overheidsschuld en na de ontspanning tussen de Sovjet-Unie en de VS een “vredesdividend”.

In Europa was de reactie op de verkiezingen in de VS heel wat gematigder. Ook hier vond de genoemde sector-rotatie plaats maar per saldo kwamen de indices nauwelijks van hun plaats. Onze benchmark noteerde nagenoeg onveranderd en de Stoxx Europe600 index kon 1 % bijschrijven.

Oplopende rente en stijgende beurzen is een zeldzame combinatie. Nu dient gezegd te worden dat de rente van een extreem laag niveau komt en dat de beurs wel wat rentestijging kan hebben mits de economische groeivooruitzichten ook stijgen. Maar het lijkt erop dat de periode van gratis geld en makkelijke winsten op de beurs hun beste tijd hebben gehad.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Onze portefeuille profiteerde bovenmatig van de sector-rotatie. Ondanks de stevige cashpositie van ruim 20 % kon het fonds een bovengemiddelde plus noteren. Met nog een maand te gaan staat het fonds voor 2016 op een plus van circa 6,50 %. De breed samengestelde Stoxx Europe600 index staat inclusief dividend op een verlies van circa 4,50 %.

Vorig jaar december kocht het fonds 10.000 extra aandelen Shell in combinatie met een geschreven call en put positie op aandelen Shell met een looptijd van 2 jaar. De calls zijn deze maand opgevraagd en het fonds heeft de in december 2015 gekochte stukken geleverd. Een jaar eerder dan verwacht kon deze positie worden afgewikkeld. Per saldo hebben we de aandelen gekocht voor 13,50 en geleverd voor 20. Voorwaar een aardig rendement op dit volgens velen afgedane aandeel. De koersdaling bij Gemalto werd aangegrepen om een putoptie te schrijven met een looptijd van een klein jaar. Op deze koersniveau’s willen we ons belang graag uitbreiden. Het aandeel Aegon kon deze maand een kleine 25 % koersstijging noteren. Daarmee is de helft van de in december 2016 expirerende geschreven putopties “out of the money” geraakt en de latente afnameverplichting voor ons fonds dus afgenomen. De koersdalingen bij de wat meer defensief geachte bedrijven maakt dat deze in de optiek van ons fonds voor het eerst sinds tijden qua waardering wat aantrekkelijker worden. Juist vanwege deze tot voor kort zeer hoge waarderingen was ons fonds aanmerkelijk onderwogen in deze tak van sport. Er dienen zich dus kansen aan. Vorig jaar december bijvoorbeeld, verkocht het fonds een kwart van de positie in aandelen Veolia op een koers van circa 21. Het fonds is nu begonnen om weer aandelen Veolia te kopen voor onder de 16.

Vorige maand stipten we de zwakke koersontwikkeling van Teva aan. In deze verslagmaand werden de derde kwartaalcijfers gepubliceerd. Nettowinst en kasstroom waren volgens projectie maar de omzet viel licht tegen. De cijfers zorgden niet voor opluchting en de koers kreeg nog een extra tik te verwerken. De genoemde sector-rotatie zorgde voor extra schade. Het sentiment rond dit aandeel is dermate slecht dat we nog even aan de zijlijn blijven staan. Bijkopen hoeft in dit geval geen haastklus te worden.

Het fonds verkocht in de verslagmaand de laatste pluk aandelen Tronox. Het fonds boekte een resultaat van een kleine 200% op deze positie die vorig najaar is opgebouwd. Tronox Plussen en minnen hieven elkaar op. Opvallend was het koersverlies van Gemalto, de digitale beveiliger van pinpassen, paspoorten, simkaarten, mobiele betaalsystemen etc. De beloofde winstgroei zit er voorlopig niet in. De markt en ook ons fonds was al sceptisch over de erg ambitieuze groeidoelstellingen maar dat deze tot nul worden teruggebracht is veel negatiever dan verwacht. Het fonds had vorige maand al callopties op Gemalto verkocht maar dat maakt de koersdaling bij lange na niet goed. De bekendmaking van de gewijzigde doelstellingen zal deels ook te maken kunnen hebben met het aantreden van een nieuwe topman bij Gemalto. Met deze veronderstelling in het achterhoofd is besloten om de positie aan te houden. Het aandeel is voldoende in koers teruggezet.

De cashpositie van het fonds bedroeg per de maandultimo ca. 20 %.

Den Haag, 30 november 2016

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van november 2016 (PDF)