• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in december 2016 een rendement van 2,82 %. Het jaar 2016 werd afgesloten met een positief resultaat na kosten en inclusief dividend van 9,47 %.
De benchmark van het fonds behaalde in 2016 een positief rendement van 3,76 % exclusief kosten en dividend.
De Stoxx Europe 600 index behaalde in 2016 een rendement van – 1,20 % exclusief kosten en dividend.

Terugblik

Het aantal uitstaande participaties bleef stabiel en het fondsvermogen nam toe tot circa 25 miljoen euro. De gemiddelde kaspositie van het fonds bedroeg het afgelopen jaar ca. 15 %. De outperformance van het fonds was mede te danken aan het herstel van de koersen van grondstof en energie gerelateerde ondernemingen. Zo boekte het fonds een winst van een kleine 200 % op het inmiddels verkochte belang in Tronox. Het aandeel Glencore steeg in euro’s gemeten met 160 %. Een uitzondering was ons belang in Mosaic, de producent van fosfaat en kalium. De koersstijging bij deze grondstofproducent was beperkt met circa 5 %. Niet alles ging naar wens. Aanzienlijke koersverliezen werden geleden op bedrijven in de farmaceutische sector en op nutsbedrijven. Roche en Teva daalden met respectievelijk 15 en 45 %. De nutsbedrijven Veolia en EDF leverden beiden ruim 25 % in. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat 2016 een zwak jaar was voor bedrijven die vanuit beleggersoogpunt bezien als defensief worden betiteld. Op de Nederlandse beurs was de koersontwikkeling van onder meer Heineken en Unilever teleurstellend. Dat politieke aardverschuivingen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid niet per definitie voor koersdalingen op de aandelenmarkten zorgen werd dit jaar overtuigend aangetoond. Zowel de Brexit, de Amerikaanse verkiezingen als een referendum in Italië zorgden aanvankelijk voor koersdalingen maar die werden in mum van tijd ingelopen en vervolgens omgezet in koersstijgingen. Met name de Amerikaanse aandelenmarkt liet zich op dit vlak niet onbetuigd. De Russell 2000 index, die is samengesteld uit kleinere vooral lokaal opererende Amerikaanse ondernemingen steeg in 2016 met maar liefst 30 % waarvan twee derde werd geboekt na de verkiezing van Trump. Beleggers nemen een ruim voorschot op de plannen van Trump om de infrastructuur in de VS aan te pakken. De beloofde belastingverlaging voor bedrijven deed de small- en midcap bedrijven in de VS evenmin kwaad. De Amerikaanse S&P 500 index deed het rustiger aan met een plus van ruim 9 %. Het beeld van de aandelenmarkten buiten de VS was gematigder. De breed samengestelde index voor Europese aandelen, de Stoxx 600 index steeg inclusief dividend ruim 2 %. De Engelse beurs behoorde tot de best presterende in Europa met een winst van 14 %. Helaas daalde het Engelse pond met eenzelfde percentage in waarde ten opzichte van de euro, zodat er voor een belegger met een euro achtergrond per saldo niets resteerde. In Azië was het evenmin feest. De Japanse beurs noteerde nagenoeg onveranderd en de Chinese beurs leverde ruim 12 % in, beiden gemeten in lokale valuta. Naast verrassende politieke ontwikkelingen waren ook het herstel van de meeste grondstofprijzen en de olieprijs iets wat slechts weinigen hadden voorzien. Wat de meeste marktvorsers wel hebben voorzien is de continuering van het gigantische opkoopbeleid van de ECB. Ook voor 2017 staat de kraan weer wagenwijd open, niettegenstaande het feit dat in nagenoeg alle eurolanden sprake is van een redelijk herstel van de economische bedrijvigheid. Zoals gebruikelijk zal in het jaarverslag 2016 weer uitgebreid worden ingegaan op de behaalde resultaten en het gevoerde beleid. In verband met een wat latere planning van de accountantscontrole dan gebruikelijk zal het jaarverslag waarschijnlijk eerst begin april beschikbaar zijn.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Nagenoeg alle geschreven putopties met afloopmaand december liepen waardeloos af en daarmee kon de ontvangen premie als winst worden bijgeschreven. Op Aegon stonden 800 puts uit, waarvan er 600 waardeloos expireerden, 200 puts werden doorgerold naar december 2017. De geschreven put- en callopties op Gemalto liepen eveneens waardeloos af. Op Gemalto werd deze maand een nieuwe putpositie verkocht, ditmaal met expiratiemaand september.
De zwakke koersontwikkeling van Veolia gedurende de afgelopen twee maanden werd aangegrepen om het belang weer te verhogen. De koers lijkt overmatig gedrukt te zijn door de draai van het sentiment van beleggers van stabiele dividendaandelen naar meer cyclische aandelen.
Ook in AMG werd het belang verhoogd. AMG was de afgelopen jaar één van de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs met een koerswinst van ruim 60 %. De afgelopen maanden is er fiks winst genomen op dit aandeel, waarvan de perspectieven aanzienlijk zijn verbeterd nu het bedrijf begin 2018 een aanvang zal maken met de delving van Lithium, een belangrijke grondstof voor de productie van batterijen.

Vooruitblik

Zoals te doen gebruikelijk geen voorspellingen van mijn zijde. Wel enkele punten van aandacht. Vooral de renteontwikkeling in de VS zal door beleggers met meer dan gemiddelde belangstelling in de gaten worden houden. De beurzen zijn de afgelopen jaren in belangrijke mate ondersteund door het rentebeleid van de centrale banken. Een cocktail van een Amerikaanse centrale bank die stapsgewijs de rente wil normaliseren, een nieuwe president die het begrotingstekort fiks wil laten oplopen en de afwezigheid c.q. verminderde aanwezigheid van trouwe afnemers van Amerikaanse staatsschuld als Saoedi- Arabië en China kan potentieel de vraag en aanbod verhoudingen in de war schoppen met een meer dan wenselijke rentestijging als resultaat. Indien zulks realiteit wordt dan zal de winstgevendheid van het bedrijfsleven een stevige push moeten krijgen om de huidige waarderingen te rechtvaardigen.
Een ander punt betreft de politieke ontwikkelingen in Europa. In diverse landen worden dit jaar verkiezingen gehouden en het anti-Europa/euro sentiment is bepaald niet iets om te onderschatten. Er gaan her en der al stemmen op dat 2017 wel eens het jaar kan worden dat een land besluit om uit de euro te stappen.
Kortom, zoals altijd voldoende redenen om zorgen te hebben maar even zo goed weer voldoende redenen om kansen te benutten!

Ik wens alle lezers van het maandbericht een voorspoedig en gezond 2017!

Den Haag, 2 januari 2017

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van december 2016 (PDF)