• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Over de brede linie was er sprake van koersherstel, voornamelijk gedreven door over het algemeen goede bedrijfsresultaten. Vooral Amerikaanse ondernemingen boekten fikse winststijgingen, geholpen door lagere belastingen in de VS en een zwakkere dollar ten opzichte van het eerste kwartaal 2017.

Het eerste kwartaal zit erop en geconstateerd moet worden dat na een lange periode van rust de onzekerheid weer terug is in de aandelenmarkten. Gemiddeld daalden de koersen in Europa met ca. 4 %, met als negatieve uitschieters de Engelse en Duitse beurs met verliezen van respectievelijk 8 en 6 %. De Amerikaanse beurs was milder gestemd met een verlies voor de S&P 500 index van krap 2 %. De dollar werd in dit kwartaal ca. 2 % minder waard ten opzichte van de euro. De toegenomen onzekerheid wordt toegeschreven aan angst voor oplopende rente in de VS en het wapengekletter van president Trump inzake de internationale handel.

De rentevrees is terug. In het vorige maandbericht werd al even aangestipt dat de combinatie van een dalende dollar, oplopende rente en een oplopende beurs niet bepaald gebruikelijk is. In de eerste week van deze verslagmaand liep de Amerikaanse 10 jaar rente pijlsnel op richting de 3 %. Dat was kennelijk teveel voor de aandelenmarkt, de koersen daalden binnen een week met ca. 10 %. In de loop van de maand volgde enig herstel. Niettemin werd deze maand afgesloten met verliezen van ca. 4 %. Het klinkt heftiger dan het feitelijk is, sinds 1 januari zijn de meeste aandelenmarkten enkele procenten gedaald.

Aanvankelijk een vliegende start op de aandelenmarkten dit nieuwe jaar. In de laatste week van januari werd wat gas teruggenomen en resteerden wat meer bescheiden plussen. Niettemin een mooi begin en als de beurswijsheid “so goes january so goes the year” zijn voorspelling waarmaakt zitten we goed voor de rest van het jaar. Maar zo simpel is het natuurlijk niet.