• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in januari 2017 een rendement van 1,94 %.
Het cumulatieve rendement sinds oprichtingsdatum (1 mei 2008) bedraagt 120,29 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Een lichte terugval van de Europese aandelenmarkten als reactie op de uitbundige stijgingen van de laatste twee maanden van 2016. Politiek domineerde de stemming, waarbij een lichte twijfel is te constateren na de eerste acties van Trump. En niet geheel ten onrechte.

Van handelsoorlogen wordt doorsnee niemand wijzer en multinationale ondernemingen al helemaal niet. Het is natuurlijk nog niet zover, want tot op heden is het vooral retoriek maar de markt begint zich bewust te worden dat Trump wel eens de daad bij het woord kan gaan voegen. De agenda van Trump is mogelijk niet zo gunstig voor het internationale bedrijfsleven als aanvankelijk werd verondersteld.

Diplomatie in de betekenis van tactvolle behendigheid staat niet in het woordenboek van Trump. In het komende jaar zal blijken in hoeverre Trump kan regeren per decreet of dat ook Trump zich zal moeten conformeren aan de overlegstructuren binnen het democratisch bestel.

De eerste jaarresultaten van bedrijven zijn gepubliceerd en het beeld is wisselend. Meevallers en tegenvallers zorgen per saldo voor een vlakke stemming.

De laatste macro-economische cijfers uit de eurozone geven reden tot optimisme. De groei van het vierde kwartaal ligt boven verwachting en dat geldt zelfs voor Frankrijk. Ook indicatoren als het consumentenvertrouwen tonen een stijgend beeld.

Specifiek voor Nederland is het beeld redelijk rooskleurig. Voor 2017 wordt een economische groei verwacht van meer dan 2 %, een cijfer wat we al lang niet meer gezien hebben.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Onze portefeuille profiteerde van de stijgende koersen van grondstofondernemingen. Glencore, AMG en Norsk Hydro stegen allen met meer dan 10 %. Mosaic kon 7 % bijschrijven. Ook Alibaba sprong er in positieve zin uit na publicatie van zeer sterke kwartaalcijfers. De koers steeg met circa 15 %. Zowaar lieten de Duitse banken ons dit keer niet in de steek, Commerzbank en Deutsche Bank stegen rond de 10 % in koers.

Teva daalde in eerste instantie stevig in koers nadat bekend werd dat een Amerikaanse rechtbank een aantal patenten op hun meest winstgevende medicijn Copaxone ongeldig heeft verklaard. Teva gaat tegen de beslissing in beroep. De reactie van de markt is nogal overdreven aangezien er sowieso rekening mee werd gehouden dat vanaf 2018 dit medicijn concurrentie zal krijgen van generieke versies. Nu naar het zich laat aanzien al het slechte nieuws bekend is en het sentiment rond dit bedrijf uiterst negatief is, werd besloten om de eerder aangekondigde uitbreiding van het belang in Teva te realiseren. Er zal nog wel heel wat water door de Rijn moeten stromen alvorens het bedrijf zijn geloofwaardigheid in de markt heeft hersteld, maar de huidige koers biedt veel potentieel.

De kaspositie per de maandultimo bedroeg ca. 17 %.

Den Haag, 1 februari 2017

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van januari 2017 (PDF)