• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in februari 2017 een rendement van 1,32 %. Het cumulatieve rendement sinds oprichtingsdatum (1 mei 2008) bedraagt 123,04 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Het maandbericht verschijnt deze maand enkele dagen eerder dan gebruikelijk in verband met vakantie van uw beheerder.

Het cijferseizoen is nagenoeg achter de rug en dat viel over het algemeen niet tegen. De beurzen blijven verrassend goed gestemd niettegenstaande de uitspraak van de FED dat de rente in de VS wellicht wat eerder en sneller kan oplopen. Ook verrassend is dat de langjarige rente in de VS ondanks deze signalen en het aangekondigde expansieve beleid van Trump nog steeds de grens van 2,50 % niet heeft geslecht.

In Europa zien we dat beleggers zich aan het voorsorteren zijn op een mogelijke verkiezingswinst van Le Pen in Frankrijk. Tweejarige Duitse staatsleningen worden nu verhandeld op een negatief rendement van bijna 1 %. Deze obligaties worden gezien als de beste verzekering tegen tumult in eurozone en discussie omtrent het voortbestaan van de euro. In feite is deze verzekering natuurlijk zeer goedkoop, ervan uitgaande dat indien de euro implodeert de redenominatie van Duitse euroschulden een aardige winst kan opleveren versus euroschulden van andere landen.

Over tumult gesproken, de recente aanval op Unilever door het Amerikaanse Kraft/Heinz heeft de gemoederen behoorlijk beroerd. Voor de aandeelhouder een plezierige zaak want de koers is na de bekendmaking van de avances met ca. 15 % opgelopen. Voor de meeste aandeelhouders van Unilever en niet in het minst voor het management van Unilever zelf was de overnamepoging iets wat tot voor kort ondenkbaar werd geacht. Unilever koopt bedrijven maar werd zelf onaantastbaar geacht. De snelle afloop van deze overnamepoging zegt evenwel wel iets over de veranderende denkbeelden in maatschappij en politiek over het kapitalisme en globalisering. Het aloude recept om een fusie te laten slagen door fiks te saneren en productie te verplaatsen met als resultante een stevig verlies aan arbeidsplaatsen stuit op groeiende maatschappelijke weerstand, zeker als het goed renderende bedrijven zijn. Warren Buffett, één van de grootaandeelhouders van Kraft, trok zijn aanvankelijke steun voor de plannen in ijltempo terug. Blijkbaar is imago iets wat ook Warren Buffett koestert.

Het past wel in het beeld van opkomende nationalistische tendensen, groeiende weerstand tegen de globalisering en bescherming van bedrijven van eigen bodem.

De Nederlandse AEX index profiteerde bovenmatig van de Unilever saga. Unilever is met een weging van 15 % een zwaargewicht in deze index. De koersstijging van Unilever was goed voor ca. 10 indexpunten of 2 % stijging van de AEX index. Daarmee is de winst dit jaar van de AEX volledig te danken aan Unilever.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Het fondsvermogen bereikte deze maand een nieuw hoogtepunt en benaderd de 26 miljoen euro. De participatiewaarde heeft met 54.585 bijna het hoogtepunt van april 2015 geëvenaard.

De gepubliceerde cijfers van onze bedrijven vertoonden een gemengd beeld. Op de Commerzbank na lagen de resultaten van onze posities in financiële waarden op of boven de marktverwachting.

De cijfers van onze posities in de grondstoffensector waren over het algemeen ruim boven verwachting . In dat kader is het met enig leedwezen te moeten constateren dat onze positie in Tronox in de herfst van 2016 is verkocht. Weliswaar een mooie winst van 200 % maar de aandelen zijn sindsdien met nog eens 100 % gestegen. Daar laat ons fonds dus achteraf nog een extra winst van 400.000 euro liggen.

In de farmaceutische sector was er voor het eerst sinds het voorjaar 2016 een opleving van de koers van Teva. Ook Roche kon deze maand een aardige winst noteren.

Met groeiende belangstelling volgt het fonds de ontwikkelingen in de droge lading scheepvaartsector. Daar vindt al enkele jaren een waar slagveld plaats als gevolg van overcapaciteit. De nodige ondernemingen zijn al omgevallen c.q. worden geherstructureerd en de prijzen voor schepen bevinden zich op de laagste niveaus sinds tijden. Dat biedt mogelijkerwijs kansen. Deze notoir grillige sector is geen plek om gelden langjarig onder te brengen maar korte termijnbewegingen zoals bij Tronox zijn zeer wel mogelijk.

Binnenkort komt Avantium door middel van een emissie naar de beurs. Dit Nederlandse bedrijf (een spin off van Shell) ontwikkelt zogeheten biobased materialen die gebruikt kunnen worden als vervanging van plastics. Hoewel het embryonale stadium ontgroeit, is het een bedrijf wat nog in het kraamkamer zit. In de optiek van het fonds een veelbelovende startup en we gaan meedoen met de emissie.

De kaspositie per de maandultimo bedroeg ca. 16 %.

Den Haag, 26 februari 2017

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van februari 2017 (PDF)