• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in augustus 2017 een rendement van - 1,65 %. Het rendement voor het lopend boekjaar is 6,00 % en het cumulatieve rendement sinds oprichtingsdatum (1 mei 2008) bedraagt 128,17 %. Deze rendementen zijn na kosten.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Augustus is vakantiemaand en dat was het dit keer ook op de financiële markten. Aandelen-, valuta-, en rentemarkten vertoonden slechts geringe schommelingen. Als er roering was, dan was dat gebaseerd op gepubliceerde halfjaarcijfers die niet conform de verwachting van de markt waren. Zelfs het jaarlijkse uitje van s ’werelds centrale bankiers in de VS konden de markten niet in beweging krijgen. De centrale bankiers blijven angstvallig stil over het stopzetten c.q. het terugdraaien van de enorme monetaire verruiming die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.

Uit de reacties op de halfjaarcijfers van bedrijven kan wel de conclusie worden getrokken dat de markten al aardig wat goed nieuws hebben verdisconteerd. Teleurstellingen werden hard afgestraft en positieve wendingen over het algemeen slechts matig beloond.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Onze portefeuille gaf deze maand iets meer prijs dan het marktgemiddelde. Grote boosdoener was Teva, de fabrikant van (hoofdzakelijk) generieke medicijnen. De koers lag er al een jaar slecht bij, maar de aankondiging dat er sprake is van verhoogde concurrentie, margedruk, winstdaling en ook nog een verlaging van het dividend met 70 % zorgde voor een ware exodus van beleggers. De koers daalde met ruim 40 %, wat gerust extreem genoemd mag worden. De markt heeft nu nog slechts oog voor de schuldenpositie van het bedrijf. Deze is na de acquisitie van concurrent Actavis vorig jaar met ruim 30 miljard inderdaad niet gering. Daar staat tegenover dat de vrije kasstroom van Teva deze schuldenlast nog immer prima kan hebben, zei het dat de ratio’s wel afnemen. In tegenstelling tot Gemalto, waar ons fonds na publicatie van de halfjaarcijfers direct overging tot gedeeltelijke verkoop, is in dit geval besloten om op basis van de huidige waardering niet te verkopen.

De cijfers van onze belangen in de mijnbouwsector waren goed tot zeer goed en de koersen stegen dan ook bovenmatig. Alibaba publiceerde zeer sterke cijfers wat zorgde voor nog eens 10 % koerswinst deze maand. De koers van Alibaba in dit jaar verdubbeld maar in mijn optiek is er nog geen sprake van overdrijving.

Per de maandultimo bedroeg de kaspositie van het fonds na verrekening van derivaten ca. 15 %.

Den Haag, 1 september 2017

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van augustus 2017 (PDF)