• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in oktober 2017 een rendement van 4,52 %. Het cumulatieve rendement vanaf oprichtingsdatum van het fonds (1 mei 2008) bedraagt 150,01 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Over het algemeen gunstige derdekwartaalcijfers van bedrijven waren de drijvende kracht achter de ook deze maand weer oplopende aandelenmarkten. De uitspraak van de ECB dat een renteverhoging “achter de horizon” ligt, deed de markt uiteraard ook geen kwaad.

Een opvallend artikel deze week in het Financiële Dagblad: de gemiddelde periode dat een belegger een aandeel in portefeuille heeft bedraagt circa een halfjaar. Een opmerkelijk korte periode, zeker gelet op de al jaren zeer laag staande rente. Veel handelen impliceert meestal dat de waan van de dag en emotie een bovengemiddelde rol spelen. In mijn optiek zijn dit nou juist niet de gewenste ingrediënten voor een belegger.

Ons fonds heeft beleggingen doorgaans meerdere jaren in portefeuille. Van de circa 28 posities in ons fonds zijn er een achttal reeds vanaf de oprichting van ons fonds in de portefeuille.

Nog een opmerkelijk feit is het bericht dat de Commerzbank de diensten van Goldman Sachs heeft ingeroepen. Er gaan steeds meer geruchten dat de bank als een prooi wordt gezien door buitenlandse banken. De geruchten zijn serieus te nemen. Mocht het tot een overname van een buitenlandse bank komen, dan zal deze naar alle waarschijnlijkheid worden gefinancierd door nieuw uit te geven aandelen van de overnemende partij. Een premie op de koers ligt in het verschiet. Als het zover komt dan kan ons fonds terugzien op een belegging die op zijn gunstigst voor een nihil resultaat heeft gezorgd. Niet best dus, maar ten opzichte van de situatie per aanvang van dit boekjaar een enorme verbetering.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

De participatiewaarde steeg deze maand met 4,52 % . Het is bepaald niet gebruikelijk dat de participatiewaarde in twee maanden met ca. 10 % toeneemt. Voor het eerst in de geschiedenis van ons fonds doorbreekt de participatiewaarde de € 60,000 grens. Het fondsvermogen nadert de 30 miljoen en ook dat is een record.

Deze maand werden de geschreven puts op de AEX index gesloten. De premie was voor 90 % verdampt, voor het fonds altijd reden om, ongeacht de resterende looptijd van de optie, de positie te sluiten en de winst zeker te stellen.

Zoals al in vorige maandberichten vermeldt, heeft de belegger het vertrouwen in de generieke medicijnfabrikant Teva volledig verloren. Deze maand werd een nieuw dieptepunt bereikt. Natuurlijk ken ook ik het gezegde dat zelfs een ezel zich niet twee keer aan dezelfde balk stoot maar toch is de positie in Teva deze maand uitgebreid.

Door de sluiting van de geschreven AEX opties nam de vrije kaspositie toe tot ca. 15 %.

Den Haag, 1 november 2017

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van oktober 2017 (PDF)