• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsperformance

Het fonds boekte in februari 2018 een rendement van – 1,70 %. Vanaf oprichtingsdatum (1 mei 2008) bedraagt het cumulatieve rendement van het fonds 150,10 %.

Marktontwikkelingen afgelopen maand

De rentevrees is terug. In het vorige maandbericht werd al even aangestipt dat de combinatie van een dalende dollar, oplopende rente en een oplopende beurs niet bepaald gebruikelijk is. In de eerste week van deze verslagmaand liep de Amerikaanse 10 jaar rente pijlsnel op richting de 3 %. Dat was kennelijk teveel voor de aandelenmarkt, de koersen daalden binnen een week met ca. 10 %. In de loop van de maand volgde enig herstel. Niettemin werd deze maand afgesloten met verliezen van ca. 4 %. Het klinkt heftiger dan het feitelijk is, sinds 1 januari zijn de meeste aandelenmarkten enkele procenten gedaald.

De hamvraag is natuurlijk of we aan het begin staan van een normalisatie van de rente. In de VS lijkt dat die richting op te gaan. De centrale banken hebben de afgelopen jaren om het hardst geroepen dat het nul procent rentebeleid noodzakelijk is om deflatie te voorkomen. Dat was maar één kant van het verhaal. Een andere, minstens zo belangrijke, was om de overheden te ondersteunen met lage rente om oplopende staatsschulden als gevolg van de kredietcrisis financierbaar te houden. In zowel de VS als in Europa is de economie aardig opgeleefd en is er sprake van groei. Overigens nog steeds met een zeer gematigde inflatie. Ondanks de groei van de laatste paar jaar nemen de overheidstekorten, op een enkele uitzondering na, nog immer toe. Schulden zijn op lange termijn voor overheden vooral houdbaar als er inflatie is. Ik ga van de veronderstelling uit dat de centrale bankiers de eventueel opkomende inflatie slechts beperkt zullen bestrijden met hogere rentes. Eerst moet de inflatie zijn werk gaan doen om de overheidsschulden weer dragelijk te maken. We zien we dit proces al gedurende een kleine twee jaar in Engeland. De Engelse inflatie is opgelopen naar een niveau van ca. 3 %. De centrale bank hanteert nog steeds een rentetarief van 0,50 %.

Kortom, de beurs maakt zich nu zorgen en dat uit zich in hogere volatiliteit en mogelijk dalende koersen. Ik verwacht dat de centrale banken geen streng anti-inflatiebeleid zullen invoeren. Sterker, de inflatie mag vooral wat verder oplopen zonder dat de rente mee omhoog moet. Dat beleid is uiteindelijk positief voor aandelenmarkten.

Portefeuilleontwikkeling en mutaties.

Ons fonds had een behoorlijke cashpositie per 31 januari. De koersdalingen van begin februari boden de gelegenheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden de synthetische aandelenpositie in de vorm van geschreven puts verder uit te bouwen.

De enorme koersval van Wereldhave, een beleggingsfonds wat investeert in winkelcentra in middelgrote steden, was aanleiding om een belang op te bouwen. Wereldhave zit al jarenlang in een neergaande spiraal. De detailhandel heeft het moeilijk in de strijd met de onlinebedrijven. Dit resulteert in huurders die failliet gaan, leegstand en lagere huren. Kommer en kwel dus. Overdrijven is ook een vak en het lijkt erop dat daar sprake van is in het geval van Wereldhave. De aandelen werden gekocht voor 30 en direct callopties verkocht. De kostprijs komt uit op 28 en daarmee realiseren we een dividendrendement van 9 %.

Koersherstel is bij Wereldhave niet erg waarschijnlijk maar een aantrekkelijk rendement lijkt toch wel heel haalbaar.

Den Haag, 28 februari 2018

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van februari 2018 (PDF)