• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 1 mei 2008 en gevestigd te Den Haag. 

Het fonds belegt in beursgenoteerde aandelen en kan gebruik maken van diverse beleggingsinstrumenten en technieken ter verhoging van het rendement, dan wel ter beperking van risico’s. 

Het fonds belegt voornamelijk in West-Europese bedrijven. 

Belangrijke kenmerken van het fonds zijn:

  • ervaren en toegewijd fondsmanagement dat zelf participeert in het fonds;
  • persoonlijk contact tussen participant en fondsmanagement;
  • hoge mate van transparantie;
  • lage kostenstructuur.

Het fonds kent een hoog risicoprofiel en richt zich voornamelijk op vermogende beleggers met een lange termijn horizon.

De minimale participatie in het fonds bedraagt € 100.000,- .

De beheerder van het fonds is Michiel Goris.

Het vermogen van het fonds is ten behoeve van een scheiding tussen beheerder en bewaarder ondergebracht in een aparte stichting. De stichting Bewaring MM Fortune Fund heeft een onafhankelijk bestuur, bestaande uit de heren mr. A.Q. Blomaard en de heer drs. P.J. Buis.

De administratie van het fonds wordt gecontroleerd door DRV Accountants te Rotterdam. De jaarrekening van het fonds is voorzien van een goedkeurende verklaring. 

Als uiting van betrokkenheid van de beheerder met het fonds en haar resultaten participeert Michiel Goris zelf ook in het fonds.

Voor het fonds is een prospectus en brochure opgesteld met onder meer informatie over het product, de kosten en de risico’s. Wij adviseren u deze voorwaarden aan te vragen en te lezen alvorens u een participatie neemt in het fonds.

Het fonds valt onder de vrijstellingsregeling Wft en valt als zodanig niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten (AFM).