• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fikse verliezen deze maand op de beurzen waardoor ons fonds het verslagjaar zelfs licht negatief moest afsluiten. Voor ons fonds is dit het eerste negatieve resultaat sinds 2008.

De aandelenmarkten lieten zich deze maand niet van de wijs brengen door geopolitieke toestanden en de aanslagen in Parijs. In Europa stegen de koersen enkele procenten, in de VS kwamen de markten op maandbasis nauwelijks van hun plaats.

Stevige koerswinsten op de beurzen deze maand. In Europa kon er gemiddeld zo’n 10 % worden bijgeschreven. Eerlijk gezegd is de ratio achter deze stijging voor mij niet geheel duidelijk. De vinger wordt wederom gewezen naar de ECB, die deze maand liet weten bereid te zijn om het lopende opkoopprogramma van staatsschuld zo nodig te verhogen c.q. te verlengen indien de gewenste inflatie niet de kop op steekt. Koren op de molen van de aandelenmarkten die kunnen rekenen met een wellicht nog langere periode van extreem lage rente dan ingecalculeerd.

Vorige maand schreven we dat we rekening hielden met grillige beurzen in de maanden september en oktober en dus nog geen haast hadden met de aanwending van de ruime liquiditeitspositie van het fonds. September was inderdaad een slechte beursmaand. Stevige koersdalingen zorgden ervoor dat nagenoeg alle westerse beurzen op jaarbasis inmiddels minnen schrijven. De benchmark van het fonds staat op een verlies van 2 procent (ex dividend en kosten).

Ouderwetse gehaktdagen op de beurzen de afgelopen maand. In Europa daalden de koersen gemiddeld met zo’n 10 %. De beleggers die meenden om vol in de markt te stappen na het ECB besluit van januari jl. komen inmiddels van een koude kermis thuis. De Duitse DAX index bijvoorbeeld staat weer min of meer terug bij af, na in maart van dit jaar nog op een plus van ruim 20 % te hebben gestaan.

Het Griekse drama verdween –tijdelijk- van de radar van beleggers en de focus kwam te liggen op ontwikkelingen in China, de grondstoffen markt en natuurlijk de halfjaarcijfers.

De nervositeit nam de afgelopen maand toe op de beurzen. De Griekse kwestie drukte het sentiment en in Europa werden verliezen geleden van ca. 4 a 5 %. Daarmee is de euforie die ontstond na de aankondiging van het opkoopprogramma ad. 60 miljard per maand door de ECB weer goeddeels gecorrigeerd. De Eurostoxx 50 index, sloot het eerste halfjaar af met een stijging van ca. 9 %.

Na april was mei de tweede maand op rij met geringe verliezen voor de Europese beurzen. De Eurostoxx50 index daalde met ruim 1 %; de Nederlandse AEX behoorde tot de positieve uitschieters met een plus van ca. 1 %.

De eerste verliesmaand dit jaar voor de Europese aandelenmarkten. Gemiddeld daalden de koersen in Europa met enkele procenten. De deze maand gepubliceerde bedrijfsresultaten vielen over het algemeen zeker niet tegen. Zoals verwacht hadden internationaal opererende Amerikaanse bedrijven last van het valutaeffect en het omgekeerde was het geval bij internationaal opererende Europese ondernemingen. De belangrijkste maatstaf om te meten of het nou echt wat beter gaat, is toch de volumeontwikkeling van de omzet. Deze was mager te noemen en daarmee het beeld bevestigend van een bescheiden economische ontwikkeling.

Nog maar weer een paar procent er bij voor de Europese aandelenmarkten. Hoe anders is het in de VS waar de aandelenmarkt dit jaar nog geen procent heeft gewonnen. Dit geldt ook voor de Amerikaanse aandelen in onze portefeuille. Per saldo staan we hier na drie maanden op een gering verlies.

Het is de rente, sufferd! om maar eens afgeleide van de beroemde frase van Bill Clinton in herinnering te roepen. Nu door het nieuwe beleid van de ECB ook de laatste twijfelaars zijn overtuigd dat de rente nog jarenlang laag kan blijven heeft ook deze groep zich bij gebrek aan alternatief op aandelen gestort.

Een stormachtig begin van het nieuwe jaar! Zwitserse beleggers zagen hun buitenlandse beleggingen in één klap met ca. 20 % in waarde dalen en hun beleggingen op de Zwitserse beurs daalden met zo’n 10 %. Dit alles met dank aan de Zwitserse centrale bank die onverwacht aankondigde dat de koppeling tussen de SFR en de Euro met onmiddellijke ingang werd losgelaten. Niet alleen Zwitsers werden getroffen, er schijnen nogal wat particuliere hypotheken in SFR te zijn afgesloten door Oost-Europeanen omdat de rente op SFR zo lekker laag is. Deze mensen zien hun schuld ineens met 20 % stijgen.