• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Een zeer slechte maand voor de aandelenmarkten en een nog slechtere maand voor ons fonds. De markt lijkt het vertrouwen verloren te hebben wat zich vooral weerspiegelt in zeer forse koersdalingen van bedrijven die door de markt als conjunctuurgevoelig worden bestempelt. Naast deze usual suspects kreeg voor het eerst sinds jaren ook de technologiesector rake klappen. Door deze ontwikkelingen raakte ons fonds in één maand de opgebouwde outperformance voor dit jaar kwijt en eindigde het jaar zelfs met een lichte underperformance ten opzichte van de benchmarkt van het fonds.

In deze verslagmaand ondervonden de beurzen nog de naweeën van de paniekerige oktobermaand. Fikse dagelijkse koersuitslagen bij individuele aandelen maar per saldo bleven de indices dicht bij de slotstand van oktober.

Een onrustige maand op de Europese aandelenmarkten met uiteindelijk per saldo toch slechts geringe uitslagen.

Een onrustige maand op de Europese aandelenmarkten met uiteindelijk per saldo toch slechts geringe uitslagen.

De Europese beurzen gaven deze maand het in de maand juli herwonnen terrein weer net zo makkelijk prijs. Het blijft dit jaar kwakkelen op de Europese beurzen. Dat geldt voor vele aandelenmarkten met uitzondering van de Amerikaanse markt. De S&P 500 index tikte deze maand haar zoveelste all time high aan.

Een prima beursmaand, voornamelijk ingegeven door over het algemeen positieve eerste halfjaarcijfers. Daarnaast zal ongetwijfeld de relatieve rust aan het front van het handelsconflict bijgedragen hebben aan de goede stemming.

Overigens is enige relativering op zijn plaats; de Stoxx Euro 600 index is dit jaar exclusief dividend met circa een half procent gestegen, dus zo wild gaat het er niet aan toe dit jaar.

Het aanvankelijke optimisme in januari van het jaar is gedurende de daaropvolgende maanden aanzienlijk bekoeld. Deze draai in sentiment is vooral te wijten aan onzekerheid rondom de handelspolitiek van de V.S.

De bedrijfsresultaten zijn zowel in de V.S. als -zij het in mindere mate- in Europa nog steeds goed en over het algemeen zelfs beter dan verwacht. In de V.S. tekent zich stapvoetsgewijs een normalisering van de rente af; in Europa ziet het er naar uit dat u tot ver in 2019 nog steeds geen rente vergoed krijgt op uw spaartegoeden. In het binnen enkele weken te publiceren halfjaarbericht zal uitgebreid worden teruggeblikt op de ontwikkelingen van het afgelopen halfjaar.

Optimisme alom in de eerste helft van de maand gevolgd door onzekerheid in de laatste week van de maand. Recente politieke ontwikkelingen in Italië zorgen voor een hernieuwde opleving van angst omtrent de houdbaarheid van schulden van Zuid-Europese landen en daarmee in het kielzog het voortbestaan van de euro, het financiële stelsel etc. De hele discussie rond overheidsschulden, geld en de rol van centrale banken is ook in de maandberichten de afgelopen jaren al vele keren langsgekomen.

Over de brede linie was er sprake van koersherstel, voornamelijk gedreven door over het algemeen goede bedrijfsresultaten. Vooral Amerikaanse ondernemingen boekten fikse winststijgingen, geholpen door lagere belastingen in de VS en een zwakkere dollar ten opzichte van het eerste kwartaal 2017.

Het eerste kwartaal zit erop en geconstateerd moet worden dat na een lange periode van rust de onzekerheid weer terug is in de aandelenmarkten. Gemiddeld daalden de koersen in Europa met ca. 4 %, met als negatieve uitschieters de Engelse en Duitse beurs met verliezen van respectievelijk 8 en 6 %. De Amerikaanse beurs was milder gestemd met een verlies voor de S&P 500 index van krap 2 %. De dollar werd in dit kwartaal ca. 2 % minder waard ten opzichte van de euro. De toegenomen onzekerheid wordt toegeschreven aan angst voor oplopende rente in de VS en het wapengekletter van president Trump inzake de internationale handel.

De rentevrees is terug. In het vorige maandbericht werd al even aangestipt dat de combinatie van een dalende dollar, oplopende rente en een oplopende beurs niet bepaald gebruikelijk is. In de eerste week van deze verslagmaand liep de Amerikaanse 10 jaar rente pijlsnel op richting de 3 %. Dat was kennelijk teveel voor de aandelenmarkt, de koersen daalden binnen een week met ca. 10 %. In de loop van de maand volgde enig herstel. Niettemin werd deze maand afgesloten met verliezen van ca. 4 %. Het klinkt heftiger dan het feitelijk is, sinds 1 januari zijn de meeste aandelenmarkten enkele procenten gedaald.

Aanvankelijk een vliegende start op de aandelenmarkten dit nieuwe jaar. In de laatste week van januari werd wat gas teruggenomen en resteerden wat meer bescheiden plussen. Niettemin een mooi begin en als de beurswijsheid “so goes january so goes the year” zijn voorspelling waarmaakt zitten we goed voor de rest van het jaar. Maar zo simpel is het natuurlijk niet.