• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Marktontwikkelingen afgelopen maand

Over de brede linie was er sprake van koersherstel, voornamelijk gedreven door over het algemeen goede bedrijfsresultaten. Vooral Amerikaanse ondernemingen boekten fikse winststijgingen, geholpen door lagere belastingen in de VS en een zwakkere dollar ten opzichte van het eerste kwartaal 2017. Dat de markt niet meer vooruitgang kon boeken kan mogelijk worden toegeschreven aan de renteontwikkelingen in de VS waar de 10 jaars rente de magische grens van 3 % doorbrak. De combinatie van een terugtredende centrale bank in de VS die op vooralsnog bescheiden schaal de enorme berg opgekocht schuldpapier afbouwt en een forse stijging van het begrotingstekort in de VS vanwege de belastinghervormingen zorgt voor een krappe markt. In de eurozone is het rente-effect nog nauwelijks waarneembaar. Het is nog niet duidelijk of de ECB in september aanstaande zal besluiten om haar opkoopprogramma geheel te beëindigen. Op basis van de economische ontwikkelingen in de eurozone is daar op zich alle aanleiding toe, echter, vele landen in de eurozone hebben een zodanige schuldenlast dat een rentestijging van een paar procent al tot de nodige problemen kan leiden.

De forse stijging van de olieprijzen begint door te werken in de inflatiecijfers. Daarnaast begint de krapte op de arbeidsmarkt zich in diverse sectoren te manifesteren.

De markt moet richting zoeken naar een balans die recht doet aan de positieve winstontwikkeling van het bedrijfsleven enerzijds en een grotere kans op inflatie- en rentestijging anderzijds. In dat licht moet niet vergeten worden dat de aandelenmarkten de afgelopen jaren een fikse duw in de rug hebben gekregen van het rentebeleid van centrale banken en de verruiming van de winstmarges als gevolg van de zwakke arbeidsmarkt.

Portefeuilleontwikkeling.

Ingegeven door de recente renteontwikkelingen en de bevestiging dat het bedrijfsleven een goede start van het jaar heeft en daarmee oud nieuws is geworden, is besloten om het risico in de portefeuille aanzienlijk af te bouwen. De geschreven putopties op de AEX index werden gesloten en een longderivaat op de Eurostoxx 50 werd eveneens gesloten.

Voorts werd de portefeuille voor ca. 25 % afgedekt.
Deze maand werd een aanvang gemaakt met de opbouw van een belang in Boskalis. De baggeraar en offshore dienstverlener maakt enkele magere jaren door. De koers is de afgelopen paar jaar met ca. 40 % gedaald. Op korte termijn is er niet veel zicht op verbetering. Het bedrijf heeft een gezonde financiële positie en dito marktpositie. Op basis van de actuele winstgevendheid is het bedrijf nog steeds niet goedkoop maar afgezet tegen het gemiddeld winstniveau van de afgelopen 10 jaar is het aantrekkelijk gewaardeerd. De topman van Boskalis vindt dit blijkbaar ook, recentelijk heeft hij op persoonlijke titel 1 miljoen geïnvesteerd in aandelen Boskalis.

Zoals in het vorige maandbericht al was aangekondigd zijn de geschreven calls op AMG deze maand teruggekocht. Net op tijd, want de vandaag gepubliceerde kwartaalcijfers zijn door de markt uitbundig ontvangen. De koers van AMG stijgt vandaag met ca. 14 %.

Den Haag, 2 mei 2018

Michiel Goris

Download het volledige maandbericht van april 2018 (PDF)